NAJAVE DOGAĐANJA

DDD i ZUPP '25

od 22. do 25. travnja 2025. godine 
CRIKVENICA – SELCE, Hotel KATARINA

Your image
Organizacijom 36. hrvatskog znanstveno-stručno-edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem “DDD i ZUPP ’25” nastavljamo dugogodišnju tradiciju izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP).

Osnovna svrha održavanja ovog, kao i svih prethodnih seminara, je u okupljanju stručnjaka iz svih relevantnih čimbenika i institucija radi razmjene saznanja i iskustva te o novìnama u DDD i ZUPP djelatnosti, kao i strategiji razvoja službe utemeljenoj na višestoljetnom iskustvu...
O DDD i ZUPP seminarima

U Hrvatskoj je prve seminare o zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP) početkom 70–ih godina prošlog stoljeća organizirao Zavod za zoologiju poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Zlatka Korunića. 

Organizaciju seminara 80-ih godina prošlog stoljeća preuzela je Poslovna zajednica EKOSAN (udruženje DDD tvrtki s područja bivše države) te nakon toga tvrtka AGROKONTROLA Zagreb, također pod vodstvom dr. sc. Zlatka Korunića. 

Nakon osamostavljivanja Republike Hrvatske u cijelosti samostalnom organizacijom znanstveno-stručno-edukativnih seminara s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “DDD i ZUPP” tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb (Zlatko Korunić i Javorka Korunić) od 1991. godine nastavljaju dugogodišnju kontinuiranu tradiciju od skoro 50 godina izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP) ...

O DDD Trajnoj edukaciji

Još je davne 1998. godine Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 38/98) bila propisana obveza svakih 5 godina pohađanja i završavanja tečaja iz DDD-a i asanacije kojeg je trebao provoditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo prema određenom programu odobrenom od ministra zdravstva. Nažalost tada propisana edukacija nikada nije zaživjela… 

Sukladno svojoj registriranoj djelatnosti (Šifra djelatnosti: 7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem), a na dugogodišnju inicijativu članica Hrvatske udruge za DDD da se ponovno započne s obveznom DDD Trajnom edukacijom, tvrtka KORUNIĆ d.o.o. nakon cca dvogodišnjih priprema od lipnja 2002. godine počinje kontinuirano provoditi program „DDD Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera i osobe u nadzoru“ tada uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju ...

O stručnim publikacijama

Od 1991. godine tvrtka KORUNIĆ d.o.o. je publicirala, editirala, recezirala, uredila te izdala više od 130 znanstveno-stručno-edukativnih publikacija iz područja DDD i ZUPP djelatnosti čime je dala nemjerljiv doprinos unapređenju znanosti i struci ne samo na našim prostorima, već i europskim čime se rijetko koja država može pohvaliti. 

Zbornici radova DDD i ZUPP seminara uvršteni su u međunarodni upisnik ISSN ureda za Hrvatsku, tj. nacionalnog centra koji dodjeljuje ISSN broj hrvatskim serijskim publikacijama te stvara i održava zapise o tim publikacijama u međunarodnom upisniku. 

Od 2004. godine sažetci radova na engleskom iz zbornika radova „DDD i ZUPP“ seminara ideksiraju se u CAB Abstracts databasis (Commonwealth Agricultural Bureaux, danas CAB International), a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databasis čime svi koji objavljuju radove u Zborniku imaju mogućnost dobivanja bodova u tzv. sekundarnim publikacijama radi ostvarivanja uvjeta za znanstveno napredovanje u zvanju   ...

 

UPUTE ZA RAD S KEMIKALIJAMA

Naslovne upute o radu s kemikalijama propisane su važećim Zakonom o kemikalijama i Pravilnikom o 
uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija ...

INFORMACIJE


OBJAVLJENO NOVO, 22. IZDANJE (2022.) periodične publikacije „Insekticidi, fumiganti i rodenticidi u prometu u Republici Hrvatskoj“ ... Saznajte više


Napomena za pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili koriste opasne kemikalije 
Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 37/20), tj. od 4. 4. 2020. ukida se obveza ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija. Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje počinju obavljati DDD djelatnost uporabom kemikalija više ne trebaju za početak obavljanja djelatnosti ishoditi rješenje. Isto se također odnosi ukoliko tijekom obavljanja DDD djelatnosti sele skladište kemikalija na drugu lokaciju ili građevinski preuređuju skladišni prostor. Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju DDD djelatnost dužne su ispuniti sve propisane uvjete sukladno Zakonu o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13, 115/18, 37/20) te provedbenim propisima donesenim na osnovi ovoga Zakona. Sukladno članku 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 37/2020) postupci donošenja rješenja za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalije koji su započeti na temelju odredbi članka 16. Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13, 115/18) obustavit će se rješenjem o obustavi postupka.


TREBATE POMOĆ? Ukoliko imate potrebu za izradom STL-ova, konzultacije vezano uz označavanje kemikalija te izradom i revizijom Planova zaštite i spašavanja izrađenih sukladno važećim propisima: Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija, koje djeluju u obliku plina, Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja predlažemo da se obratite http://www.stl-pouzdano.hr . Ukoliko skladištite aluminij (magnezij) fosfid u količinama manjima od 2 kg, natrijev hipoklorit, klor u količinama manjima od 100 kg, amonijak u količinama manjima od 500 kg ili neku drugu kemikaliju http://www.stl-pouzdano.hr vam može izraditi Plan zaštite i spašavanja prema DUZS koji je prilagođen važećem Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Zakonu o zaštiti i spašavanju te Zakonu o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju, Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i Zakonu o zaštiti okoliša.


Konzalting za pesticide d.o.o. je kompanija koja pruža usluge domaćim i inozemnim kompanijama iz područja registracija sredstava za zaštitu bilja, biocida, gnojiva i ostalih kemikalija.


Kontaktirajte nas

obratite se s povjerenjem


KORUNIĆ d.o.o. Zagreb 
Medovićeva 12, 10 000 Zagreb 
Republika Hrvatska 

PDV ID: 25112745374 
OIB: 25112745374 
Matični broj: 03720098 
Šifra djelat.: 7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Your image

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080258163. 
Temeljni kapital društva iznosi 26.000,00 kn i sastoji se od jednog temeljnog uloga od 26.000,00 kn. 

Član uprave: Javorka Korunić, direktorica društva

Tel: +385 (01) 2308 341 
Fax: +385 (01) 2333 548 
e-adresa: info@korunic.hr 
web-adresa: www.korunic.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00 sati 
Moguće preuzimanje robe uz prethodnu najavu!

Copyright Korunić d.o.o. 2019 
Template design: Joomlart.com

Zabranjeno korištenje sadržaja bez izričite dozvole vlasnika.

Design i izrada web stranica i aplikacija. 

Your image