Najave DDD i ZUPP seminara

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA DDD i ZUPP SEMINARIMA

Hrvatska liječnička komora 

– 11 bodova pasivno sudjelovanje (sudionici), 15 bodova aktivno sudjelovanje (predavač – prvi autor) - kod prijave sudjelovanja liječnika obvezno napisati JMBG ili datum rođenja

 

Hrvatska komora zdravstvenih radnika 

– 8 bodova pasivno sudjelovanje (sudionici), 12 bodova aktivno sudjelovanje (predavač – prvi autor)

 

Hrvatska veterinarska komora 

– 4 boda pasivno sudjelovanje (sudionici), 8 bodova aktivno sudjelovanje (predavač – prvi autor) - potreban vlastoručni potpis kao dokaz sudjelovanja