Najava DDD trajne edukacije

DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru – PLAN RADA

 

Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Organizator DDD Trajne edukacije je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb.

 

6./10 tema

Suzbijanje ostalih sezonski napasnih člankonožaca, uzročnika alergijskih reakcija i repelentna zaštita od zmija

 

Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – centar Green Gold
16. listopada, 29. listopada i 12. studenog 2019. godine

 

PROGRAM

INFORMACIJE O DDD TRAJNOJ EDUKACIJI

PRIJAVA SUDJELOVANJA - OBRAZAC PRIJAVE

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA TRAJNOJ EDUKACIJI ZA IZVODITELJE OBVEZATNIH DDD MJERA

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJA