Najava DDD trajne edukacije

DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru – PLAN RADA

 

Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Organizator DDD Trajne edukacije je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb.

 

7./10 tema

Cjelovito (integrirano) suzbijanje štetnika hrane, uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, predmeta opće uporabe te muzejskih štetnika

 

Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – centar Green Gold
26. svibnja, 2. lipnja i 16. lipnja 2020. godine

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije zbog pandemije Korona virusom, a radi očuvanja zdravlja sudionika edukacija će biti održana u online formatu!

 

PROGRAM

INFORMACIJE O DDD TRAJNOJ EDUKACIJI

PRIJAVA SUDJELOVANJA - OBRAZAC PRIJAVE - prijava moguća od 19. 4. 2020.

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA TRAJNOJ EDUKACIJI ZA IZVODITELJE OBVEZATNIH DDD MJERA

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJA

 

Sukladno važećem Pravilniku o porezu na dobit https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro23 poslodavac ima pravo na dodatno smanjenje osnovice poreza na dobit ako su radniku plaćeni troškovi edukacije ili izobrazbe povezani s djelatnošću poduzeća, tj. troškovi za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu. Postotak smanjenja ovisi o vrsti obrazovanja i izobrazbe (opće ili posebno) te veličini poduzetnika.