Publikacije

Od 1991. godine tvrtka KORUNIĆ d.o.o. je publicirala, editirala, recenzirala, uredila te izdala više od 150 raznih znanstveno-stručno-edukativnih publikacija iz područja DDD i ZUPP djelatnosti čime je dala nemjerljiv doprinos unapređenju znanosti i struci ne samo na našim prostorima, već i europskim čime se rijetko koja država može pohvaliti.

Zbornici radova DDD i ZUPP seminara uvršteni su u međunarodni upisnik ISSN ureda za Hrvatsku, tj. nacionalnog centra koji dodjeljuje ISSN broj hrvatskim serijskim publikacijama te stvara i održava zapise o tim publikacijama u međunarodnom upisniku.

Od 2004. godine sažetci radova na engleskom iz zbornika radova „DDD i ZUPP“ seminara ideksiraju se u CAB Abstracts databasis (Commonwealth Agricultural Bureaux, danas CAB International), a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databasis čime svi koji objavljuju radove u Zborniku imaju mogućnost dobivanja bodova u tzv. sekundarnim publikacijama radi ostvarivanja uvjeta za znanstveno napredovanje u zvanju.

Za razliku od većine zbornika radova drugih seminara u kojima se objavljuju samo sažetci radova, posebnu vrijednost našim zbornicima radova „DDD i ZUPP“ seminara i DDD Trajne edukacije daje da su gotovo svi prezentirani radovi na održanim seminarima publicirani u zborniku radova u cijelosti što čini dostupnim sve informacije posjednicima zbornika.

Također svi zbornici radova pripremaju se, recenziraju, uređuju i tiskaju neposredno pred održavanje „DDD i ZUPP“ seminara i DDD Trajnih edukacija.

Osim stručnih publikacija tvrtka KORUNIĆ d.o.o. je izradila i brojne druge stručne e-publikacije, informativno-edukativne letke na temu DDD i ZUPP i sl.

 

"Postoje i gori zločini od paljenja knjiga. Jedan od njih je i njihovo nečitanje." Ray Bradbury