Publikacije

Zbornici DDD i ZUPP seminara

ZBORNIK RADOVA SEMINARA – ZUPP’93
Zbornik radova seminara, Stubičke Toplice, 1993. godine., 19 radova, 16 autora. Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić. Cijena 25,00 EUR
Štetnici u našim skladištima i mogućnosti njihovog suzbijanja, Zakonski propisi u zaštiti usklad. polj. proizv. u RH, Otežana primjena propisa pri uvozu poljop. proizv. i njihovo skladištenje na području Splita i Šibenika, Sigurna primjena pesticida – teorijske osnove i prilike u nas, Informacije o novostima u zaštiti uskladiš. poljop. proizv., Ograničenje u primjeni perzistentnih insekticida, PHYTO EXPLO® sistem zaštite zrnenih proizvoda, Modificirana atmosfera – prednosti, nedostaci, sadašnji status, perspektive, Djelotvornost CO2 na razne razvojne stadije Tribolium confusum Du Val, Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda inertnim prašivima, Praktična iskustva primjene insekticida Actellic-50 u zaštiti usklad. poljop. proizv., Pršice – biologija, pomen in zatiranje, Veterinarski higijenski servis (VHS), Integralne mjere suzbijanja glodavaca, Kvalitetivne promjene riže tijekom skladištenja, Nalazi fuzarija i njihovih toksina u kukuruzu i smjesama od 1988. do 1992., Insekticidi i dezinsekcija u skladištu, Miševi i mogućnost njihovog suzbijanja u skladištu i prehrambenoj industriji, Mikotoksini na uskladištenim žitaricama

ZBORNIK RADOVA I SAŽETAKA – DDD ’94
Seminar DDD u urbanoj sredini i zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Malinska, 1994. godine., Urednik: Dr. sc. Z. Korunić; Brošura – Format A4, ima 61 stranicu. Cijena 12,00 EUR – knjige više nema u prodaji
Djelomični sažeti pregled određene problematike u skladištu, Sažeti pregled određene problematike u fumigaciji, Sažeti prikaz novosti u DDD djelatnosti u urbanoj sredini – (bioracionalni pesticidi i biotehnologija, feromoni, urbana entomologija, alergene grinje na mineralnim zidovima i u tekstilu, kućne prašne grinje, prevencija i uništavanje kućnih grinja, suzbijanje insekata u urbaoj sredini s Aqua reslin super formulacijama insekticida itd.), Štakori i miševi gospodarski i zdravstveni štetnici, Štetni insekti i grinje u urbanoj sredini, Insekticidi i dezinfekcija, Otrovanje pesticidima i pružanje prve pomoći, Otrovanja pojedinim grupama pesticida, Detia Degesch GmbH Marketing novosti (prosinac 1993.)

ZBORNIK RADOVA SEMINARA – ZUPP’94
Zbornik radova seminara, Novi Vinodolski, 1994. godine., Urednik: Dr. sc. Z. Korunić, dr. D. Hamel, 34 rada, 23 autora, format B5, ima 268 stranica. Cijena 26,00 EUR
Integralna zaštita usklad. poljop. proizv.: Globalni i lokalni pristup, Dobra praksa skladištenja, Pesticidi u sustavu integralne zaštite, Ponašanje rezidua insekticida i na uskladištenoj zrnenoj robi, Rezistencija insekata i grinja na pesticide, Utjecaj pesticida na okoliš, Uzroci preživljavanja sklad. štetnika u žitaricama nakon tretiranja tekućim insekticidima i nakon fumigacije, Fumigacija prostora i robe, Glodavci skladišnih prostora – uspješno suzbijanje krutim raticidnim mekama, Sigurna i djelotvorna primjena fosfina J – sustavom, Suzbijanje štetnih insekata usklad. proizvoda primjenom insekticida Icon, Demon i Actellic, Suzbijanje glodavaca Kleratom , Nadzor i njegova uloga u modernom suzbijanju štetnika u prehrambenoj industriji, Detia Degesch GmbH – Marketing novosti, Bioracionalni insekticidi – regulatori rasta insekata (RRI), Insekticidi biljnog podrijetla, Dijatomejska zemlja prirodni insekticid, Piretrin ponovno u Hrvatskoj, Ekstremne temperature u suzbijanju skladišnih insekata, Modificirana atmosfera – utjecaj CO2 na gljivice usklad. poljop. proizv., Golubovi štetnici i zagađivači poljop. proizv. – principi ekološkog suzbijanja, Poklicne bolezni delavcev v žito-mlinski industriji s posebnim ozirom na žitni prah kot vzrok za poklicno bolezen pljuč, Zaštita usklad. poljop. robe u Silosu Žitoproizvod, Karlovac, Zaštita uskladištene poljop. robe u objektima poduzeća “Silos Mlinovi” Vinkovci, Zaštita usklad. poljop. robe u objektima poduzeća TSH “Moslavka” Popovača, Zaštita usklad. poljop. robe u objektima TSH “Sljeme” Sesvete, Mikrobiološka kakvoća stočne hrane tijekom proizvodnje i uskladištenja, Skladišne bolesti, važan čimbenik šteta uskladištenog krumpira, Kemijski sistem zaščite vskladiščenih kmetijskih pridelkov v Republiki Sloveniji, Kompjuterizirani informacijski sustav u funkciji zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Skupa višemjesečna zadržavanja usklad. poljop. proizv. iz uvoza i provoza, s osvrtom na propuste u prijavljivanju pošiljaka bilja Graničnoj inspekciji za zaštitu bilja, Novosti u Zakonu o zaštiti bilja s posebnim osvrtom na zaštitu usklad. poljop. proizv. , Današnja i buduća istraživanja i razvoj zaštite usklad. poljop. proizv. , Otrovanje pesticidima i pružanje prve pomoći

BILTEN O NOVOSTIMA U STRUCI – ZUPP’95
Seminar ZUPP’95, Stubičke Toplice, 1995. godina, Brošura – A4 format, 102 stranice., Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić. Cijena 19,00 EUR – knjige više nema u prodaji
Kvarenje i grijanje usklad. poljop. proizvoda; uvjeti za sigurno skladištenje, Novi rezultati istraživanja dijatomjeske zemlje u zaštiti usklad. poljop. proizv., Opasnosti uporabe prirodnih i sintetskih insekticida, Metil bromid danas i u bliskoj budućnosti – sažeti pregled, Novosti na području insekticida – noviji insekticidi u uporabi i istraživanju, Nekemijski postupci suzbijanja glodavaca, Sažeti pregled novosti u DDD djelatnosti u urbanoj sredini, Štakori i miševi gospodarski i zdravstveni štetnici, Biotski potencijal nekih štetnika, Insekticidi za suzbijanje štetnika u urbanoj sredini, Sažeti pregled određene problematike u fumigaciji, Utjecaj fumigacije fosfinom na preživljavanje i rast skladišnih gljivica, Uređaji za mjerenje koncentracije fosfina, Problemi zaštite sojine sačme i pogaća, Mikotoksini – preporuke za osobnu zaštitu, Mikotoksini u Aziji, Rezistencija insekata, Djelotvornost insekticida na oprskanim površinama u skladištu, Sudbine diklorvosa i malationa, Insekticidi u urbanoj sredini, Povećanje prihvatljivosti meka od štakora, Miš – pojedinosti koje treba znati, Liste karentenskih štetočinja bilja

NOVÌNE U DDD DJELATNOSTI
Seminar Urbana DDD djelatnost, Stubičke Toplice, veljača 1996. godina, Brošura – A4 format, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić. Cijena 19,00 EUR – knjige više nema u prodaji
Sažeta rasprava o DDD djelatnosti u urbanoj sredini, Pojam urbane entomologije i industrije suzbijanja štetnika, Štetnici urbane sredine, Pesticidi u urbanoj sredini, Novosti na području integralne zaštite usklad. poljop. proizv. (IZUPP), Prikaz postupaka provedbe deratizacije u posebnim okolnostima, Postupak unapređenja sustavne deratizacije Rijeke korišćenjem informacijskih tehnologija, Ekspertni sustav u DDD velikog područja, Sažetak novosti na području pesticida, Lista insekticida, akaricida u području zaštite usklad. poljop. proizv. u svijetu, Lista rodenticida u području zaštite usklad. poljop. proizv. i DDD-a u svijetu, Urbana DDD djelatnost – Upitnik – Samostalna provjera znanja

NOVÌNE U DDD DJELATNOSTI
Seminar Urbana DDD djelatnost, Stubičke Toplice, lipanj 1996. godina, Brošura – A4 format, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić. Cijena 19,00 EU – knjige više nema u prodaji
Alternative za metil bromid u zaštiti usklad. poljop. proizv., Alternative za metil bromid – europski primjeri, Methyl Bromide Alternatives: A European Perspective, Osvrt na internac. konferenciju o kontroliranoj (modificiranoj) atmosferi i fumigaciji usklad. proiz., Osvrt na Konferenciju o fumigantima i feromonima, Bologna 14.-15.2.1996.), Sažetak istraživanja djelotvornosti dijatomejske zemlje na štetnike sklad., Suzbijanje ektoparazita na kućnim ljubimcima i njihovom okruženju, Suzbijanje štetnika na stočarskim farmama

ZBORNIK RADOVA SEMINARA – ZUPP’97
Zbornik radova seminara, Malinska, 1997. godine., 13 radova, 10 autora. Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 108 stranica. Cijena 19,00 EUR
Štetnici zrna žitarica – bilogija, ekologija, suzbijanje, Štetnici brašna i sačme – bilogija, ekologija, suzbijanje, Rezultati novijih istraživanja u zaštiti usklad. poljop. proizv., Alternative za metil bromid u uporabi u mlinarskoj industriji u Sjevernoj Americi, Primjeri potpune protuštetničke zaštite u jednom prehrambeno-industrijskom pogonu (tehnička i znanstvena polazišta – sažetak, Ekstrakt buhača – prošlost i budućnost, Korozivnost fosfina, Mogućnost korištenja Interneta za unapređenje DDD usluga u RH, Lista pesticida, Učinkovitost Protect-ItTM (dijatomejska zemlja) na skladišne štetnike na pšenici – primjena zaprašivanjem, Prvo pokusno tretiranje pšenice dijatomejskom zemljom (Protect-ItTM) u Hrvatskoj, Fumigacija pšenice “J-sustavom”, Alfametrin sredstvo izbora u zaštiti jednog industrijsko-prehrambenog pogona od urbanih štetnika (Blattaria, Muscida, Formicida) – sažetak

NOVÌNE U STRUCI – Seminar „DDD ’98 – zašto? gdje? kada? kako? tko?”
Zbornik radova seminara “DDD ’98 – zašto? gdje? kada? kako? tko?”, St. Toplice, 1998. godine., 27 radova, 24 autora. Glavni i odgovorni urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je A4 formata, ima 111 stranica. Cijena 27,00 EUR – knjige više nema u prodaji
600 godina organizirane DDD djelatnosti u Hrvata, Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u javnom zdravstvu, Posebnosti i problematika DDD-a u poljoprivredi, DDD u veterini, DDD u Oružanim snagama RH (OSRH), Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u javnom zdravstvu, Propisi u poljoprivredi u svezi s DDD, Nesreće s otrovima, Analiza rizičnih mjesta pri uporabi pesticida u prehranbenoj industriji, Sažeti prikaz radova objavljenih u Zborniku “The 2nd International Conference on Insect Pests in the Urban Environment”, IPM sustav u DDD djelatnosti, Sustav integrirane zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda – SIZUPP, Korišćenje raznih internet usluga za unapređenje zaštite uskladištenih poljoprivrednihproizvoda – sažetak, Načela izradbe programa DDD mjera, provedbe i nadzora nad istim za područje jedne županije, Kućne grinje – problemi i moguća rješenja, Brojnost kućnih prašnih grinja (Pyroglyphidae) u raznim tekstilnim materijalima u kućama u Europi, u ovisnosti o vanjskoj klimi, grijanju i ventilaciji, Prevencija i uništavanje kućnih prašnih grinja, Šišmiši u urbanoj sredini – sažetak, Brodifakum i lambda-cihalotrin u javnom zdravstvu, The progress of Italian rules on D.D.D. and the profesional improvement of Pest Control Operators, Nacionalno udruženje za suzbijanje štetnika u Sjedinjenim Američkim Državama, Iskustva u suzbijanju komaraca u gradu Zagrebu, Komparativna istraživanja s insekticidima za tretiranje površina u skladištima, Mogućnost upotrebe ugljičnog dioksida, pri povećanom pritisku, za suzbijanje štetnika u prehranbenoj industriji, Minijature iz prakse, Kontaminacija kukuruza i smjesa za ishranu životinja fuzarijum vrstama i njihovim mikotoksinima, Primjeri za odabir insekticida zbog spriječavanja pojave rezistencije kod žohara, Insekticidi koji se primjenjuju u nastambama u sjevernoj Americi

ZBORNIK RADOVA SEMINARA – ZUPP’99
Zbornik radova seminara, Crkivenica, travanj 1999. godine., 27 radova, 27 autora, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 250 stranica. Cijena 27,00 EUR
Šest stoljeća od izgradnje prvih podzemnih silosa “rupa” za čuvanje žitarica u Hrvata, Ključne godine utemeljenja zdravstveno-preventivnih načela i institucija u Hrvata, Integralni pristup suzbijanju štetnika Integrated Pest Management for Stored grain, Osvrt na 7. Međunarodnu konferenciju o zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Peking, Kina, 14.-19. listopad 1998., O ekologiji kukaca i grinja, Skladišne gljivice i mikotoksini u našim skladištima, Fizikalni postupci za suzbijanje skladišnih štetnika, Biološki postupci suzbijanja skladišnih štetnika, Etološki pristup poznavanju glodavaca – nezaobilazni čimbenik uspješnosti svih deratizacijskih postupaka / Suvremeni pristup provedbi preventivne jednokratne deratizacije najugroženijeg dijela Županije vukovarsko-srijemske: I. Načela izradbe programa, Suvremeni pristup provedbi preventivne jednokratne deratizacije najugroženijeg dijela Županije vukovarsko-srijemske: II. Izvedba programa, Suvremeni pristup provedbi preventivne jednokratne deratizacije najugorženijeg dijela Županije vukovarsko-srijemske: III. Organizacija i paramerti nadzora nad provedbom obvezatne preventivne jednokratne deratizacije, Ponašanje štakora selca (Rattus norvegicus Berk.) u tijeku terenskih pokusa s brodilonom, Hrvatske i europske norme provođenja Dobre proizvodne prakse rukovanja otrovima u zatvorenom prostoru, Novije spoznaje o konvencionalnim pesticidima, Novine u fumigaciji, Tradicionalni pesticidi biljnog podrijetla, Zastupljenost skladišnih štetočinja u pšenici i kukurzu u silosima Hrvatske, Primjena feromonskih ljepljivih mamaka u rutinskoj kontroli infestacije jednog industrijskog prehrambenog pogona, Štetočine u prostorima za preradu i čuvanje animalnih proizvoda, Trihineloza – raširenost i suzbijanje, Prenošenje i usvajanje informacija u području zaštite uskladištenih pojoprivrednih proizvoda, Popis nekih istraživačkih projekata u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda u svijetu, Rat control with Racumin: advantages of multiple dose anticoagulant, Prednosti uporabe piretrina u zaštiti žitarica, Diflubenzuron – suzbijanje skladišnih štetnika, SIM – Polivalentni insekticid s izraženim trenutnim učinkom niske toksičnosti

ZBORNIK RADOVA SEMINARA – “DDD I ZUPP ’2000 – na ulasku u novi milenij”
Zbornik radova seminara, Poreč, 2000. godine., 28 radova, 43 autora. Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 250 stranica. Cijena 27,00 EUR
Organizacija preventivno sanitacijskih postupaka i DDD službe u Hrvatskoj kroz stoljeća (do 1947. godine), Problemi i putovi razvoja DDD djelatnosti početkom trećeg tisučljeća u Republici Hrvatskoj, Problematika i razvoj zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda u buduanosti u Republici Hrvatskoj, Uvjeti za uspješno posliježetveno čuvanje žitarica, Oživotvorenje integrirane zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj, Tehnike primjene i prikaz aparata za aplikaciju pesticida u dezinfekciji i dezinsekciji, Primjena pesticida i njihov odnos prema otrovima prirodnog podrijetla, Mjerila za razvrstavanje pesticida prema otrovnosti, Učinak pesticida na okoliš, Ekologija deratizacije u šumarstvu i voćarstvu, Ostaci pesticida u namirnicama, Suzbijanje štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda uporabom pesticida, Fumigation of an empty shiphold using the Horn Generator/Magtoxin® granules system, Methyl Bromide Alternatives, Efficacy of three fumigant methods for empty ship holds, Metil bromid danas i u novom tisučljeću , Sulfuril fluorid kao moguća zamjena za metil bromid, Tretiranje pšenice protiv štetočinja u silosima “Podravka” s preparatom Protect-It™ (dijatomejska zemlja), Prvi rezultati istraživanja komaraca na području grada Splita – Uporaba bioznanstvenih zamki u procjeni zastupljenosti komaraca, Bolnička sredina kao sustav ekoloških niša faraonskog i argentinskog mrava, F2 u suzbijanju žohara, Higijensko sanitarne mjere u suzbijanju trihineloze, Gorka tvar (Bitrex) u krutim rodenticidnim mekama, Iskustva jednog Zavoda u praćenju higijenskih prilika na terenu i sustavne mjere njihovog poboljšanja u okviru organizacije i provedbe nadzora nad preventivnom dezinsekcijom i deratizacijom, HACCP sustav u suzbijanju štetočina i štetnika, Disinfection in animal production – a new approach, Aerosolizacija – nova metodika za prostornu dezinfekciju i dezinsekciju, Dezinfekcija zraka

NOVÌNE U DDD DJELATNOSTI
DDD Seminar, Zagreb 2000., Brošura je A4 formata, ima 145 stranica., Pripremio Dr. sc. Zlatko Korunić. Cijena 23,00 EUR – knjige više nema u prodaji
Insekticidi u uporabi za izravno miješanje sa zrnenom robom u skladištima, Osvrt na neke postupke suzbijanja štetnika u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni, Populacije štetnika u trgovinama mješovitom robom u SAD, IPM, zapažanja, praksa, Alternative za metil bromid u fumigaciji brodskih štiva i drugih prostora: djelotvornost 3 različita postupka fumigacije, Sažeti pregled novina u fumigaciji, Korozivnost fosfina: rezultati iz 1999. godine

ZBORNIK RADOVA SEMINARA – “DDD I ZUPP 2001 – novi pristup u novom mileniju”
Zbornik radova seminara, Poreč, 2001. godine., 31 rad, 51 autor. Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 342 stranice. Cijena 35,00 EUR
Razvoj biljne tehnologije – obećavajući znak smanjenja primjene pesticida u sustavnoj poljoprivrednoj proizvodnji, Malarija, povijesna zabilješka ili potencijalni rizik, Repelenti nekad i danas, Suvremeni pristup suzbijanju komaraca u Hrvatskoj, Komarci i njohova staništa u urbanim sredinama, Suzbijanje komaraca biološkim putem s osvrtom na šišmiše, Drugi prilog istraživanju komaraca splitskog okružja, Liječenje malarije u narodnoj medicini, A Baseline for Insect Control in the 21st century, Informatički program praćenja tehnološko operativnih procesa u silosima Podravke d.d., Pogreške pri uskladištenju poljoprivrednih proizvoda, Alergeni u poljoprivrednim proizvodima tijekom uskladištenja – sažetak, Suzbijanje štetnika u konditorskoj proizvodnji, Etološke i javnozdravstvene značajke Blattaria – uvjet sustavnog nadzora zaraženih prostora, Novi ekološki prihvatljivi insektcidi u suzbijanju Blattaria in vitro, A New Type of Grain Protectant, Rezultati primjene UV uređaja za suzbijanje letećih insekata, Suzbijanje glodavaca, Analiza rizičnih kontrolnih mjesta za sprovođenje djelotvorne deratizacije (HACCP), Iskustva u provođenju sustavne deratizacije Grada Rijeke, Rezultati preventivnih sistematskih deratizacija na području Kantona Sarajevo u periodu od 1996. do 2000., Uporaba vitamina D3 (kolekalciferola) kao rodenticida – laboratorijska i terenska ispitivanja, Gospodarenje animalnim otpadom kroz prizmu “Bolesti lude krave” (BSE), Zbrinjavanje veterinarsko-medicinskog otpada, Ispitivanje akutne toksičnosti biocidnih preparata, Survey tracks formulation, Stanje u skladištima poljoprivrednih proizvoda na osnovi podataka iz inspekcijskog nadzora, Zakonska regulativa, inspekcijski nadzor, praćenje provođenja i rezultati obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Zagreba, Životna praksa i zakonska regulativa u DDD djelatnosti, Planovi intervencija u prijevozu i uporabi pesticida, DDD i ZUPP korisnička inačica informacijskog sustava intervencije u zaštiti okoliša RH glede koeficijenata opasnosti i indeksa rizika pri gospodarenju opasnim tvarima – sažetak

ZBORNIK RADOVA SEMINARA – “DDD I ZUPP 2002 – svijet i mi”
Zbornik radova seminara, Poreč, 2002. godine., 31 rad, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 316 stranice. Cijena 31,00 EUR
70. obljetnica prvog Hrvatskog medicinsko-entomološkog laboratorija /in memoriam Nikolaju Iljiću Baranovu (1887.-1981.)/, Položaj DDDD djelatnosti na raskrižju globalne socijalno – ekološke krize održivog razvoja, Uloga DDD službe u borbi protiv bioterorizma, Suvremeni pristup u suzbijanju štetnika u području javnog zdravstva i komunalne higijene, Insekti specifični za pojedine vrste domaćih životinja i način njihova suzbijanja, Suvremeni pristup u suzbijanju štetnika u području zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Novine u razvoju i uporabi pesticida u ZUPP i DDD djelatnosti, Mikotoksikološka kontaminacija uskladištenih poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj – Pregled tridesetogodišnjih istraživanja, Kontaminacija čovjekovog okoliša pesticidima, Prirodni pesticidi kao sredstva zaštite od raznih bolesti u narodu, Javnozdravstveni DDD jučer i danas, Sedam godina monitoringa i istraživanja komaraca u Osijeku, Komarci i njima slični insekti u epizootiologiji bolesti plavog jezika, Istraživanja u području zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda – ZUPP, Upotreba insekticida na bazi klorpirifosa u predškolskim i školskim ustanovama Primorsko – goranske Županije, Primjena DDD mjera na vodoopskrbnim objektima grada Zagreba, Dezinfekcija i dezinsekcija Kliničkog centra u Sarajevu, Prilog ispitivanju faune komaraca na području Dugog Otoka, Biološke metode suzbijanja komaraca – dobrobit ili šteta za prirodu, Zastupljenost skladišnih štetnika u pšenici roda 2000-2001., Opravdanost kompletne godišnje fumigacije mlina i silosa, Zbrinjavanje doniranog farmaceutskog otpada, Izlijevanje mazuta u Rijeku Jadro – sprječena eko-katastrofa, Slučaj eksperimentalne deratizacije farme krava muzara primjenom etološki pripravljenih mamaca – 10 godina poslije, Microincapsulati, Međunarodna evaluacija, specifikacija i klasifikacija pesticida, Postupak registracija pesticida u Republici Hrvatskoj, Toksikološko ispitivanje pesticida u uporabi u području javne higijene u Hrvatskoj, Sprječavanje nesreća s pesticidima i intervencije kod njihove pojave, Utjecaj poljoprivrednih otrova na raznolikost ornitofaune, DDD u svjetlu novih europskih propisa o higijeni namirnica, Karantenski propisi, tolerance za insekte, pesticide i mikotoksine, brzi postupci otkrivanja nametnika u prometu robom, Standard ISO – 9001 in HACCP – izkušenje ZZV – MB, Centra za DDD, DDD dejavnost v Sloveniji – zakonske osnove, organizacija in izobraževanje, Increasing Pest Control Services, Genetski preinačeni organizmi – izazovi i prijetnje.

ZBORNIK RADOVA SEMINARA – “DDD i ZUPP 2003 – stručnost prije svega”
Zbornik radova seminara, Poreč, 2003. godine., 29 radova, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 281 stranicu. Cijena 31,00 EUR
Mjesto i uloga DDD u izvanrednim okolnostima, Posljedice nehotičnog, pogrešnog, neprimjerenog ili nestručnog pristupa primjeni DDD postupaka, Utjecaj klimatskih promjena na transmisivne zarazne bolesti, Osvrt na 8. Međunarodnu konferenciju o zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; York, UK, srpanj 2002. i 7. Europski entomološki kongres, Solun, listopad 2002., Naš pristup organizacijskom modelu DDD ustroja na južnohrvatskoj bojišnici u domovinskom ratu, Sanacija epidemije slinavke i šapa u stočnom depou Luke Ploče, Ni najpametniji ne može bez pisane upute, Ekološka sanacija na kopnu / moru – praktična iskustva, Suvremeni pristup deratizaciji ratom razorenih naselja (primjer sustavne deratizacije grada Mostara 1994/1995.), Neki novi ekološki prihvatljivi pesticidi ili postupci u suzbijanju ključnih urbanih štetočina, Promjene u sastavu šumskih populacija sitnih glodavaca nakon mehaničkih zahvata u staništu, Kretanje populacije glodavaca tijekom tri godine sustavne deratizacije u Gradu Zagrebu, Naša iskustva u provedbi stručnog nadzora nad sistematskom preventivnom deratizacijom, Uloga Zavoda za javno zdravstvo kao stručnog nadzora u provedbi obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Primorsko-goranske županije, Sprječavanje izloženosti mikotoksinima iz namirnica, Epidemija psitakoze (Psittacosis) – papagajske groznice, Higijena i zaštita ruku, Primjenjena dezinsekcija, Naša iskustva s crnom udovicom, pojavnost i suzbijanje, Učestalost nepotpune učinkovitosti fumigacije uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Što je EMCA (European Mosquito Controll Association) i čemu može poslužiti?, Praktična iskustva kontrole komaraca “ledenim granulama”, Bacilus thuringiensis israelensis na poplavnom području oko Osijeka u 2002. godini”, Podrumi mjesto za prezimljavanje komaraca – brojnost, Treći prilog istraživanju komaraca splitskog okružja, Naputci o popunjavanju očevidnika o otrovima i dostavi tih očevidnika Hrvatskom zavodu za toksikologiju, Standardizacija zaštitne opreme, Utjecaj formulacije pesticida na rezultate toksikoloških ispitivanja, Trovanje pesticidima u RH. Da li su moguće promjene?, Primjena pesticida u parkovima prirode – zakonski propisi nasuprot potrebama

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2004 – Da li smo spremi za Europu?”
Zbornik radova seminara, Rovinj, 2004., 40 radova, Urednik: Dr. sc. Zlakto Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 341 stranicu. Cijena 35,00 EUR
Da li SARS i West Nile Virus predstavljaju opasnost za Hrvatsku?, Da li su genetski preinačeni organizmi opasnost po ljudsko zdravlje?, Zdravstveni rizici za osobe koje provode DDD mjere, Nezbrinuti klaonički otpad mogući uzrok zaraznih bolesti, Novi insekticidi u uporabi i u istraživanju, Biljni insekticidi – stvarnost ili još uvijek budućnost, Monitoring štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Koje struke mogu suvremeno i djelatno upravljati suzbijanjem javnozdravstvenih ili komunalnih štetnika?, Skladišni štetnici kao uzročnici alergijskih bolesti u Hrvatskoj, Pojava pederin dermatitisa u Sisku tijekom ljeta 2003. godine, Nadzor nad glodavcima i sanitacijom u naseljima prema metodologiji WHO, Značaj ispravnog odabira i opasnosti široke uporabe dezinficijenasa, Praktični primjeri uklanjanja neugodnih mirisa, Istraživanje buradi kao potencijalnih legala komaraca na području grada Osijeka, Metode hvatanja ličinki komaraca, Istraživanje komaraca u parku Maksimir tijekom 2003. godine, Razlozi zašto ne uvodimo nove tehnologije za zaštitu uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Zamjene za metilbromid i trenutno stanje u svijetu i Hrvatskoj , Praktični pokazatelji preventivne dezinfestacije i zdravstvene ispravnosti pšenice u silosima «Slavonija» Županja, Dinamika sitnih glodavaca u šumskim ekosustavima Hrvatske u razdoblju od 1999. do 2003. godine, Štetočinje na predmetima kulturno povijesne baštine, Ekološki pristup dezinsekciji predmeta kulturno povijesne baštine, Iskustva Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo u provođenju ugovorenih DDD poslova, Problemi kod primjene integriranog sustava ISO 9001 : 2000 i HACCP u prehrambenoj industriji, Problematika izrade i implementacije HACCP planova u ugostiteljstvu, Izvajanje DDD ukrepov v okviru HACCP sistema bolnišnične kuhinje, Pridruživanje Europskoj Uniji nije opravdanje za donošenje loših zakonskih rješenja, Zakon o kemikalijama neprimjenjiv i suprotan temeljnim principima zaštite ljudskog zdravlja u Hrvatskoj, REACH (Registration, Authorisation and Evaluation of Chemicals) sustav , Što donosi primjena Direktive 98/8/EC o biocidnim pripravcima u Hrvatskoj?, CEN/TC 216 i DZNM/TO 539 – Normizacija u području kemijskih dezinficijenasa i antiseptika, Nadležnosti sanitarne inspekcije u provedbi DDD mjera, Nadležnosti veterinarske inspekcije u provedbi DDD mjera, Promet otrova na malo II i III skupine – zakonska regulativa, novine i preklapanja nadležnosti, Nadzor nad tvrtkama koje obavljaju DDD djelatnost na području grada Zagreba, Zakonska regulativa DDD poslova u pogledu spriječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti u F BiH, Aktivni kisik u dezinfekciji površina – svojstva, prednosti i algoritmi Oxygenona, Specijala PER, Specijala PER 5 i Specijala PT, Professional rodent control by Babolna Bio, CBPA – sredstvo za uklanjanje neugodnih mirisa i ubrzanu razgradnju organskog materijala , SAPONIA d.d. i dezinfekcija, Elektokemijska aktivacija – ECA

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2005 – sigurna uporaba pesticida”
Zbornik radova seminara, Rovinj, 2005., 51 rad, Urednik: Dr. sc. Zlakto Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 396 stranica + 28 kolor formi. Cijena 36,00 EUR
Zdravstvena ispravnost hrane – novine u legislativi i praksi; Uloga Hrvatske Agencije za hranu u unapređenju sigurnosti hrane; Sanitacija kao preduvjetni program uvođenja HACCP sustava; Ljudski resursi, osposobljenost, kompetentnost, svijest i izobrazba kao ključni čimbenci za funkcioniranje HACCP sustava; Ispitivanje mikrobiološke čistoće prostora za čuvanje, pripremu i raspodjelu hrane kao objektivnog pokazatelja provođenja higijenskih mjera; Mlijeko od farme do stola – važnost provođenja sanitarnih mjera; Staro – nova higijensko sanitarna problematika industrijskog stočarstva s naglaskom na aktualnosti u hrvatskom svinjogojstvu; HACCP sustav – problemi, rješenje i perspektive primjene; Osvrt na tematiku međunarodnih skupova o zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda održanih tijekom 2004. godine; Tehnološka i tehnička unapređenja u skladištenju zrnatih roba u silosu Podravke d.d.; Problematika u provođenju DDD mjera u Republici Makedoniji, posebice fumigacije u skladištima; Značaj brojnosti populacije rižinog žiška (Sitophilus oryzae L.) i žitnog kukuljičara (Rhizopertha dominica F.) na oštećenje pšenice i kvalitetu brašna; Utjecaj uvjeta skladištenja na kemijski sastav zrna suncokreta; Prednosti i nedostaci uporabe dijatomejske zemlje; Novi prilozi za povijest DDD djelatnosti na području Jadranske Hrvatske – Posebni osvrt na 80. obljetnicu introdukcije Gambusia holbrooki; Uloga i značaj građevinsko – tehničke sanacije objekta u procjeni uspješnosti provedene dezinsekcije kod suzbijanja smeđeg žohara; Prilog praksi – Analiza neuspjeha u suzbijanju smeđeg žohara isključivom primjenom kemijskih dezinsekcijskih sredstava tijekom tretmana objekata prehrane s neprimjerenim građevinskim statusom; Praktična iskustva u suzbijanju pojave pojedinih vrsta nižih i viših avertebrata na vodoopskrbnim objektima; Geografsko – informatički sustav (program Geomedia) u funkciji obrade,analize i praćenja rezultata stručnog nadzora nad provedbom DDD mjera na primjeru Grada Rijeke; Istraživanje prirodnih žarišta zoonoza na području Uprave šuma – podružnica Nova Gradiška; Primjena bromadiolona u obliku parafiniziranog zrna u suzbijanju mišolikih glodavaca na poljoprivrednim površinama; Aedes albopictus prvi put u Hrvatskoj; Je li Aedes albopictus u Hrvatskoj zdravstvena prijetnja?; Biološka kontrola komaraca – ima li budućnost?; Mehanizam djelovanja Bacillus thuringiensis israelensisna ličinke komaraca; Primjena larvicidnih preparata na bazi Bti; Bti u ledenim granulama kao tehnologija koja ne poznaje granice; Gambusia – prisutnost u lokvama južne Istre u ljeto 2004. godine; Predatori komaraca; Primjena Bacilus thuringiensis (Bti) u kontroli komaraca na području općina Banja Luka i Laktaši; Kvaliteta prostornog raspršivanja insekticida pri suzbijanju komaraca; Otrovanja pesticidima nekad i danas – 20 godina iskustva Centra za kontrolu otrovanja u Zagrebu; Aktivnost kolinesteraza u krvi radnika izloženih antikolinesterazama: rezultati petogodišnjeg praćenja; Profesionalni kontaktni dermatitisi u djelatnika na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD); Program revizije aktivnih tvari u biocidnim pripravcima u Europskoj Uniji; Postupak s drvenom ambalažom u skladu s međunarodnim standardom ISPM 15; Analiza očevidnika o rodenticidima; Zakonska regulativa deratizacije u F/BiH – prednosti i nedostaci; Europsko stručno udruženje za suzbijanje nametnika; CEPA – profesionalna djelatnost – Dvogodišnji program 2005 – 2006; Utvrđivanje uvjeta potrebnih za registraciju Europskih DDD tvrtki i potrebne kvalifikacije za izvršioce usluga; Rezultati ciljane primjene dezinfekcionog sredstva NEKROBAC® u jednoj zdravstvenoj ustanovi

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2006 – bolje smjernice bolji rad”
Zbornik radova seminara, Dubrovnik, 2006., 37 rad, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 388 stranica + kolor forme. Cijena 38,00 EUR
Dubrovnik grad najvrijednije higijensko sanitarne hrvatske i svjetske baštine, Influenca ptica u kontekstu veterinarske ekologije; Ptičja gripa – opasnost za ljude; Zdravstveni rizici dugotrajne izloženosti niskim razinama pesticide; Azijski tigar komarac, Aedes albopictus – prisutnost u Zagrebu u 2005.; Trenutno stanje vrste komarca Aedes albopictus na području Istarske županije; Prisustvo komaraca vrste Aedes albopictus na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u 2005. godini; Aedes albopictus u Zadru; Osvrt na protokol za nadzor i planiranje suzbijanja komarca tigra Aedes albopictus (Skuse) u Italiji; Legionarska bolest – prikaz obrade u Primorsko – goranskoj županiji; Epidemiološke značajke oboljelih od leptospiroze u 2005. godini na području Sisačko – moslavačke županije; Leptospiroza u Bosni i Hercegovini; Sustavno praćenje (monitoring) stanja zdravlja golubova na području Grada Zagreba kao mogućeg izvora prijenosa bolesti; Naše iskustvo u rješavanju problema prisutnosti gljivica u tvornici za preradu mesa; Pojava i suzbijanje smeđeg žohara (Blatella germanica) u javnim ustanovama Kantona Sarajevo; Pojava vodencvjetova u gradu Zadru tijekom ljeta 2005. godine – opis događaja; Pojava i suzbijanje stonoga na području Gorskog Kotara; Nedostatak i manjkavost propisa u provođenju sanitarnog nadzora (prikaz dva slučaja); Infestacija uskladištenih animalnih proizvoda insektima – prijevod s engleskog i obrada rada:Insect infestation in stored animal products. S. Rajendran, K.M. Hajira Parveen. Journal of Stored Products Research 41 (2005)1-30.; Uloga malih gospodarstava i utjecaj na kakvoću poljoprivrednih proizvoda i hrane; Preveniranje požara i eksplozija u poljodjelskih proizvoda i nekih njihovih prerađevina sklonih pojavama samozagrijavanja i samozapaljivanja; Skladištenje, mjere zaštite zrnene robe i sjemenarstvo na Poljoprivrednom Institutu Osijek; Prašne uši (Psocoptera) i njihovo suzbijanje u uskladištenim zrnatim proizvodima i pakiranim prehrambenim artiklima; Problemi tijekom fumigacije žita; Sirovine hrane – potencijalni izvor infestacije insektima; Određivanje skladišnih štetnika pomoću DNK; Upotreba pesticida u šumarstvu Republike Hrvatske u razdoblju od 2000. do 2004. godine; Europska legislativa vezana uz sigurnost hrane, novi zahtjevi i preporuke; Zdravstvena ispravnost hrane u hrvatskom zakonodavstvu – prilog praksi; Norma ISO 22000:2005 u postizanju sigurnosti hrane; Smjernice za provedbu DDD u Sloveniji; Mogućnost primjene nekih standarda (EUROGAP, HACCP, ISO) u poljoprivredi i prerađivačkoj industriji u Republici Makedoniji; Novi hrvatski propisi s područja zaštite zdravlja od opasnih kemikalija – Što donosi novi Zakon o kemikalijama?; Zakon o biljnom zdravstvu – komentar nekih članaka; Zakon o sredstvima za zaštitu bilja – komentar nekih članaka; Procjena izloženosti kod primjene kao obavezni dio dokumentacije za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja i biocidnih pripravaka; Što donose novi Pravilnici o uvjetima i načinu provođenja DDD mjera u području javnog zdravstva i komunalne higijene?

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2007 – 60. obljetnica ustroja suvremene djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Republici Hrvatskoj”
Zbornik radova seminara, Dubrovnik, 2007., 42 rada, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 551 stranica + kolor forme. Cijena 40,00 EUR
Sedam stoljeća borbe protiv unosa zaraza u hrvatske krajeve – Osvrt na 60. obljetnicu ustroja suvremene djelatnosti DDDD u Republici HrvatskojRaskuživanje pisama u XVIII. i XIX. stoljeću; Bibliografija radova s područja medicinske entomologije, prirodnih žarišta i javnozdravstvenog DDD; Prošlost u sadašnjosti zaštite biljaVeterinarska DDD disciplina u asocijaciji DDD i ZUPPVektori zaraznih bolesti, stvarna zdravstvena opasnost u Hrvatskoj; Genetska i seroepidemiološka istraživanja na hrvatskim otocima – novi pogled na povijest epidemiologije karantenskih zaraznih bolestiSubjektivni osvrt na problematiku provedbe DDD mjera s epidemiološkog aspektaKomarci i atraktanti; Prednosti dugogodišnjeg monitoringa komaraca metodom CDC-klopke u OsijekuMonitoring i istraživanje odraslih komaraca metodom čovjek-aspirator 15 minutaPrisustvo Azijskog tigrastog komaraca Aedes albopictus (Stegomyia albopicta) Skuse 1895 u Hrvatskoj u 2006. godiniProblematika provedbe HACCP u praksi; Zapušteni stanovi, nadležnosti, provedba higijensko – epidemioloških mjeraStručni nadzor nad provedbom DDD mjera na području grada Zadra u 2006. godiniUporaba dezinficijensa i razvoj rezistencije mikroorganizamaZnačaj učinkovitosti dezinfekcije u proizvodnji i preradi miljekaBiosigurnost na stočarskim farmamaNestručno vještačenje oštećenih ovčjih koža – dugotrajan sudski sporGenetski modificirana hrana – novosti i situacija u HrvatskojZdravstvena ispravnost hrane u Republici HrvatskojAkutna otrovanja pesticidima u razdoblju od 2000. do 2005. godine u Republici HrvatskojKontaminacija pšeničnog i kukuruznog brašna mikotoksinimaKontrola mikotoksina u sirovinama koje se koriste u pekarskoj industrijiOsvrt na 9. Međunarodnu radnu konferenciju o zaštiti uskladištenih proizvoda (9th International Working Conference on Stored Product Protection), Campinas, Sao Paolo, Brazil, 2006. godineFumiganti i fumigacija danasFumigacija praznog prostoraPogibelji, uzroci i sprječavanje eksplozija pri skladištenju žitaricaThe Effect of Different Types of Grain and Wheat Classes on the Effectiveness of Diatomaceous Earth Against Grain Insects (Utjecaj različitih vrsta zrnene robe, sorti i klasa pšenice na djelotvornost dijatomejske zemlje na skladišne insekte); Joint action of ready to use insecticide mixture of plant extract bitterbarkomycin and diatomaceous earth to control stored grain insects(Zajedničko djelovanje biljnog ekstrakta bitterbarkomycina i dijatomejske zemlje u suzbijanju skladišnih insekata); Štetnost i razvoj bakrenastog moljca (Plodia interpunctella Hbn.) na suhom voćuEvidencija o obavljenoj DDD – zakonske odredbe u svakodnevnoj praksiKronologija suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) u državnim šumama Republike HrvatskeEkologija i ponašanje šumskih glodavacaDezinfekcija površina aktivnim kisikom u centralnoj bolničkoj kuhinji; Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje EU (NPPEU) – Osvrt na prioritete u 2007. godini za donošenje zakonskih propisa iz područja kemikalija, javnoga zdravstva, sanitarne inspekcije i hranePravilnik o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalijaVođenje i dostava očevidnika o opasnim kemikalijamaEvaluacija djelotvornosti dezinficijenasa / antiseptika obzirom na virucidna svojstvaPostupak registracije sredstava za zaštitu bilja u Republici HrvatskojConsiderations about the professional policy of Pest Control Services in European Countries (Analiza stručne DDD djelatnosti u Europskim državama); Organizacija DDD službe u Republici Hrvatskoj (1991.-2007.)

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2008 – globalno zatopljenje - biološke promjene"
Zbornik radova seminara, Šibenik, 2008., 29 radova, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 305 stranica + + kolor forme. Cijena 35,00 EUR
Utjecaj globalizacije (globalnog zatopljenja) na biološke promjene u prirodnim ekosustavima; Utjecaj klimatskih promjena na zarazne bolesti; Poljoprivredna proizvodnja i skladištenje u susret globalnom zatopljenju; Promjene u ruralnim i urbanim sredinama kao posljedica držanja životinja; Genetski modificirani organizmi danas u Europi i rezultati monitoringa u Hrvatskoj; Preduvjetni programi Halal standarda; Ostaci pesticida u svježem voću i povrću; Pesticidi u hidrološkom sustavu; Prirodni atraktanti u krutim raticidnim mamcima – ključ uspješnosti deratizacije u posebnim prilikama; Ugrizi glodavaca u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji u 2007. godini; Praćenje infestacije tijekom provedbe obvezatne preventivne deratizacije; Integralne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u romskim naseljima Primorsko-goranske županije; Istraživanje rasprostranjenosti komaraca Aedes albopictus na hrvatskoj obali; Pojava buha u Gradskoj knjižnici Zadar tijekom kolovoza i rujna 2007. – opis događaja; Novosti u suzbijanju prašinskih grinja (Acari); Javnozdravstveni značaj provođenja obvezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo; Utjecaj visokih ljetnih temperatura zraka na rokove žetve i temperaturu uskladištene pšenice; Problemi pri tretiranju žitarica u skladištima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; Fumigacija eteričnim uljem cineol in vitro; Using diatomaceous earth deposits from Southeastern Europe for stored-grain protection against insects; Zaštita šuma na području Šumarije Velika Gorica od 1998. do 2006. godine; Ishrana šumskih glodavaca; Problematika primjene natrijevog dikloroizocijanuratdihidrata u ugostiteljstvu; Primjena ozonske tehnologije kao mjera dezinfekcije u rashladnim sustavima i gradskim vodovodima; Procjena rizika za biocidne pripravke; Novine u europskom i hrvatskom zakonodavstvu o hrani; Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Republike Hrvatske od 2008. do 2013. godine; Problematika provedbe stručnog i inspekcijskog nadzora u praksi sukladno novim provedbenim propisima iz područja javnoga zdravstva; Novi propisi iz područja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Federaciji BiH

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2009 – slijedimo li svjetski razvoj”
Zbornik radova seminara, Zadar, 2009., 37 radova, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 417 stranica + kolor forme. Cijena 40,00 EUR
Građevine u službi zdravlja, sanitarni propisi i međunarodna trgovina stokom u povijesnom Zadru (Jaderi); Djelatnost DDD službe u Republici Hrvatskoj u mogućim izvanrednim situacijama; Utjecaj promjena industrijskog razvoja i tehnologija na kvalitetu života; Quality preservation and insect control of durable agricultural produce using sustainable and environmentally safe storage technologies; Organska poljoprivreda – bajka ili zbilja?; Gorivo iz poljoprivrednih proizvoda – za i protiv; Smjernice prehrane i zdravstvene ispravnosti hrane; Monitoring ostataka pesticida u hrani neanimalnog podrijetla; Iskustva u primjeni novoga Pravilnika o načinu provedbe obvezatnih DDD mjera na primjeru subjekata u poslovanju s hranom; Insekti prenosnici uzročnika zaraznih bolesti – povijesni pregled i stanje danas; Supella longipalpa (Fabr.) (Blattellidae) novi javnozdravstveni štetnik u Hrvatskoj; Halofitska vegetacija novi neuobičajeni habitat Latrodectusa; Povezanost oblika stanovanja i stupnja infestacije žoharima; Nove spoznaje u deratizaciji / Kojim pravcima trebaju ići deratizacijski postupci u Hrvatskoj?; Praćenje sustavne deratizacije na području Grada Zagreba tijekom deset godina; Klasična svinjska kuga – zakonske mjere u Europskoj Uniji i Hrvatskoj; Zastupljenost alergene korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. na području Grada Zagreba; Gospodarenje otpadom koji sadrži azbest – procjena najprihvatljivije metode zbrinjavanja i metodologija uklanjanja materijala koji sadrži azbest; Primjenjivost akutnih testova toksičnosti u ocjeni okolišne podnošljivosti larvicida; Ekološka podnošljivost diflubenzurona u suzbijanju komaraca; Brodovi kao sredstvo širenja komaraca vrste Aedes albopictus iz Italije na hrvatske otoke; Provedba edukativne kampanje suzbijanja tigrastog komarca na području Splitsko – dalmatinske županije u 2008. godini; Monitoring i suzbijanje tigrastog komarca u urbanim staništima; Monitoring komaraca u Gradu Zadaru od 2005. do 2008. godine; Introduction, monitoring and control of Aedes albopictus (Skuse, 1895) in Italy; Novine u fumigaciji i uporabi kontrolirane atmosfere – osvrt na »8th International Conference on Controlled Atmoshere and Fumigation in Stored Products (CAF 2008)«, 21-26. rujan 2008, Chengdu, China; Noviji insekticidi i tehnologije u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Osvrt na XXIII. Međunarodni entomološki kongres, Durban, Južnoafrička Republika, 6. do 12. srpanj 2008. godine, Durban, Južnoafrička Republika; Dijatomejska zemlja u Hrvatskoj; Utjecaj uvjeta i dužine skladištenja na vigor i klijavost sjemena soje i suncokreta; Dinamika populacije šumskih glodavaca; Bromadiolon proizveden u Srbiji – Ima li šanse da se priključi Annex-u i EU direktivama o biocidima?; Osvrt na Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati; The «Rome Protocol»: European Protocol on Professional Policy for Pest Control Management; Novine u zakonskoj regulativi o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti; Analiza zbirnih izvješća o provedenim obvezatnim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2007. godinu te analiza sudjelovanja na obveznoj DDD Trajnoj edukaciji u 2007. i 2008. godini; Organizacija DDD službe u Republici Hrvatskoj – Novine 2007. do 2009. godina

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2010 – prvo desetljeće u novom stoljeću”
Zbornik radova seminara, Pula, 2010., 37 radova, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 421 stranicu + kolor forme. Cijena 40,00 EUR
Epidemije u prošlosti Istre, putokaz za budućnost; Epidemiološke pretnje u zadnjem desetljeću; Hrana, opasnosti u hrani i komunikacija rizika; Uloga svih subjekata u praktičnoj provedbi sustava samokontrole po načelima HACCP sukladno zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj – Nacionalni vodiči za dobru higijensku praksu i implementaciju HACCP sustava; Mikrobiološki kriteriji zdravstvene ispravnosti hrane i kontrola higijene u procesu proizvodnje i pripreme hrane; Uloga HALAL standarda u sustavu sigurnosti hrane; Prisustvo ohratoksina A u kavi i orašastim plodovima na području BiH; Legislativa EU u području posebnih prehrambenih potreba s posebnim osvrtom na rezidue pesticida u formulama za dojenčad; Novine u dezinsekciji i deratizaciji u zadnjem desetljeću u Hrvatskoj; Izazovi veterinarske higijene i sanitacije; Prašina i endotoksini u nastambama za životinje; Bolesti koje se prenose vektorima – rizici u svijetu i u Bosni i Hercegovini; Dezinfekcija u svakodnevnoj primjeni; Legionarska bolest – epidemiologija, javnozdravstveni značaj, mjere prevencije i suzbijanja u Primorsko – goranskoj županiji; Model dezinfekcije vodovodne mreže stambeno poslovnog objekta; Aedes japonicus nova prijetnja Europi i Hrvatskoj; Problematika primjene aviotretmana u suzbijanju komaraca u prvom desetljeću novog stoljeća; Poznavanje faune i ekologije komaraca kao polazište programa suzbijanja komaraca u gradu Zagrebu; Jaja komaraca – ovipozicija, izlijeganje iz jaja i uzorkovanje; Suzbijanje tigrastog komarca na splitskom području od njegove introdukcije do danas; Povećanje brojnosti i prostorna dinamika širenja tigrastog komarca (Aedes albopictus) na području Šibensko-kninske županije u 2009. godini; Suzbijanje glodavaca i insekata prema zahtjevima IFS/BRS standarda; Naša iskustva u suzbijanju žohara u zdravstvenim ustanovama; Laboratorijski uzgoj Blattaria uz metodiku i postupke ispitivanja osjetljivosti na pesticide; Pojavnost medećeg cvrčka, Metcalfa pruinosa (Say, 1830), novog molestanta u okolici Zadra; Stručni nadzor nad provedbom mjera dezinsekcije i deratizacije od 2005. do 2009. godine u gradu Zadru; Usporedba metil bromida, topline, sulfuril florida i fosfina kombiniranog s toplinom i ugljik dioksidom u suzbijanju insekata u Kanadskim mlinovima; Smanjenje broja insekticida prikladnih za zaštitu uskladištenih proizvoda i reakcija Poljske industrije na novonastalu situaciju; Novine u integriranoj zaštiti uskladištenih proizvoda – osvrt na međunarodnu konferenciju o integriranoj zaštiti uskladištenih proizvoda – »International Conference IOBC/WPRS (OILB/SROP) Working Group Integrated Protection of Stored Products«, 29. lipanj- 02. srpanj 2009, University of Molise, Campobasso, Italija; Rezultati istraživanja i novine u uporabi dijatomejske zemlje u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Suzbijanje štetnih kukaca uskladištene pšenice spinosadom; Djelotvornost pojačane dijatomejske zemlje na zrnima kakaovca na pet skladišnih štetnika; Zaštita šuma na području šumarija Remetinec i Velika Gorica tijekom 2007. i 2008. godine; Plinovi, nesreće i Planovi intervencije; Rad Povjerenstva za stavljanje biocidnih pripravaka na tržište; Sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj – stanje nakon primjene novih propisa; Kako se čita Sigurnosno – tehnički list (STL)?

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2011 – prva linija borbe protiv zaraznih bolesti”
Zbornik radova seminara, Pula, 2011., 31 rad, Urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 388 stranicu + kolor forme. Cijena 40,00 EUR
Problemi asanacije (sanitacije) i nadležnost pokretanja njenih postupaka – zaboravljeno povijesno nasljeđe; Globalni trendovi i lokalna situacije s bolestima koje se prenose hranom; Utjecaj HACCP sustava na provedbu DDD mjera u subjektima u poslovanju s hranom; Epidemija trovanja hranom uzrokovana toksinom bakterije Staphilococcus aureus u Zadarskoj županiji 2009. godine; Tigrasti komarac (Aedes albopictus) u Hrvatskoj – neučinkovitost dosadašnjih mjera; Specifičnosti suzbijanja tigrastog komarca (Aedes albopictus) u okolnostima pojave dengue vrućice u Hrvatskoj; Prisutnost Dengue virusa u komarcima južne Dalmacije?; Innovative mosquito control: Reducing human landing rates through new innovative mosquito traps; Ličinke i kukuljice komaraca najrasprostranjenijih vrsta u Hrvatskoj – biologija i ekologija; Higijensko – epidemiološka služba i DDD u zajedništvu na prvoj liniji borbe protiv zaraznih bolesti; Sistematska deratizacija – Zašto je to toliko važno?; Legioneloza u Bosni i Hercegovini – početak nadzora nad oboljenjem; Dezinfekcija u zaštiti životinja od zaraznih bolesti; Upotreba insekticida azinfos-metila i doktrina liječenja akutnog trovanja životinja; Prikaz istraživanja krpelja na području Grada Zagreba u 2008. godini; Stjenice (Cimex lectularius L.) novo – stara noksa u Europi; Promjena staništa malminjata u Jadranskoj Hrvatskoj uvjetovana urbanizacijom i prelaskom na nove poljoprivredne kulture; Manji brašnar, Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae) – ekonomski značajan štetnik peradarske proizvodnje; Reducing Customer Complaints; Osvrt na 10. Međunarodnu radnu konferenciju o zaštiti uskladištenih proizvoda – »10th International Working Conference on Stored Product Protection – IWCSPP«, 27. lipanj do 2. srpanj 2010. godine, Estoril, Portugal; Overview of research on stored-product and food-industry pests in Czech Republic; Moth’s mating disruption using pheromones; Diagnosis of Liposcelis entomophila (Psocodea: Liposcelididae) – comparison of morphological characters and sequences of 16S rDNA and COI; Initial effectiveness of several grain protectants on wheat against three stored grain insect pests; Mjere zaštite šuma na području šumarija Vinkovci i Strošinci (Uprava šuma podružnica Vinkovci) u 2007. i 2008. godini; Novosti u razvrstavanju opasnih kemikalija; Osvrt na Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti; Biocidni pripravci – postojeći propisi i novine u propisima; Pesticidi – zabrane i zamjene; Sigurnosno-tehnički list kod prijave biocidnog pripravka Povjerenstvu za biocidne pripravke pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi; Zakonska regulativa zaštite od zaraznih bolesti s modelom plana za sprječavanje epidemija u izvanrednim okolnostima; The organization of DDD services in Republic of Croatia in 2011

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2012 – integralni pristup”
Zbornik radova seminara, Split, 2012., 31 rad, Glavni i tehnički urednik: Javorka Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 325 stranica + kolor forme. Cijena 40,00 EUR
Statuti jadranskih gradova riznica za izučavanje korjena srednjovjekovne pravne regulative higijenske, ekološke i urbane kulture u Hrvata; Suvremene smjernice provođenja sanitacijskih postupaka preduvjetnog programa sustava samokontrole u objektima za proizvodnju hrane; Praktična provedba preduvjetnih programa za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane u pekarstvu; Ostaci piretroida u hrani i na predmetima opće uporabe nakon provedenih mjera dezinsekcije; Bolesti koje se prenose hranom na području Kantona Sarajevo; Karakteristike epidemijskog javljanja salmoneloznog trovanja hranom u Kantonu Sarajevo u periodu od 2002. do 2011. godine; DDT – temeljac za suzbijanje i iskorjenjivanje kuge, pjegavca i malarije (1944. do 1974.); Vodič za nadzor invanzivnih vrsta komaraca u Europi; Genetička kontrola komaraca; Istraživanje vrste Aedes albopictus u jadranskim županijama tijekom 2011.; Naša iskustva u uzorkovanju tigrastih komaraca BG Sentinel klopkama na području Primorsko – goranske i Ličko – senjske županije; Izlov komaraca vrste Aedes albopictus u Zadru u sklopu projekta procjene rizika od Dengue i Chikungunya groznice u 2011. godini u Hrvatskoj; Praćenje populacije komaraca na području grada Osijeka tijekom 2011. godine uporabom CDC klopki; Prvi nalazi žohara Supella longipalpa (Fabricius, 1798) (Blattellidae) u zatvorenim prostorima u Hrvatskoj; Naša iskustva kod suzbijanja žohara uporabom pripravka na bazi aktivnih tvari deltametrin i piriproksifen; Opis četiri različita slučaja sumnje na trombodiazu; Nalazi vrste Sclerodermus domesticus (Klug, 1809) na istarskom i splitskom području u razdoblju od 2007. do 2011. godine; Utjecaj masovnog turizma na povećanje pojavnosti kućne stjenice; Provedba stručnog nadzora nad obvezatnom preventivnom deratizacijom u Virovitičko – podravskoj županiji u razdoblju od 2007. do 2011. godine; Plan i program suzbijanja trihineloze na području istočne Hrvatske od 1999. godine do danas; Kretanje brojnosti populacije manjeg brašnara, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) u peradarskim objektima tijekom godine; Higijenski aspekti inkubacije nakon tri različita sanitarna tretmana rasplodnih jaja peradi; Mjere zaštite šuma na području šumarije Hrvatska Dubica (Uprava šuma Podružnica Sisak) u razdoblju od 2005. do 2009. godine; Osvrt na međunarodnu konferenciju o integriranoj zaštiti uskladištenih proizvoda – » International Conference IOBC/WPRS (OILB/SROP) Working Group Integrated Protection of Stored Products«, 4. – 7. srpanj 2011., Sveučilište Tesalije, Volos, Grčka; Biljni insekticidi; Djelovanje 1,8-cineola, kamfora i eugenola na potomstvo kestenjastog brašnara – Tribolium castaneum (Herbst); Zaštita soje i sojine sačme u skladištu; Višegodišnje praćenje štetnika u skladišnim objektima Slavonije i Baranje; Sigurnosno – tehnički listovi i deklaracije sukladno „novom“ Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija; Provedbeni propisi iz područja zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Bosni i Hercegovini te prijedlozi za brže i sveobuhvatnije reguliranje DDD djelatnosti u podzakonskim aktima; Sadašnje stanje i smjernice za kvalitetno provođenje DDD mjera u Republici Makedoniji

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2013 – novi izazovi”
Zbornik radova seminara, Split, 2013., 30 radova, Glavni i tehnički urednik: Javorka Korunić, Knjiga je B5 formata, ima 283 stranica + kolor forme. Cijena 40,00 EUR
Šest stoljeća preventivno-zdravstvene skrbi na području povijesnog splitskog distrikta; Javnozdravstveni značaj suzbijanja komaraca u Hrvatskoj; Komarci prijenosnici virusa zapadnog Nila u Hrvatskoj; Infekcija virusom Zapadnog Nila u susjednim zemljama Hrvatske; Epidemiologija groznice Zapadnog Nila; Protuepidemijska kontrola komaraca zbog pojave virusa Zapadnog Nila u Slavoniji 2012. Godine; Proširenost infekcije virusom zapadnog Nila u domaćih životinja u Hrvatskoj i okruženju; Nadzor i praćenje tigrastog komarca (Aedes albopictus) na najčešćim mjestima unosa u kontinentalnoj Hrvatskoj; Aktivnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije na području monitoringa i suzbijanja komaraca; Jesu li nam svi biocidi neprijatelji?; Primjena DDD sredstava nekad i sad; Suvremena primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije – glodavci i komarci u digitalnom svijetu; Emergentne zoonoze u Bosni i Hercegovini od 2007. do 2011. Godine; Nova metoda uzorkovanja bioaerosola u zraku stočarskih objekata; Crna udovica (Latrodectus mactans tredecimguttatus Rossi) – stalni uzročnik arenizma u zadarskom okružju; Pojava stjenica u jednoj zračnoj luci – opis događaja; Veterinarsko sanitarne mjere pri suzbijanju američke gnjiloće medonosne pčele; Ugrizi i ubodi kukaca (paučnjaka), zaštita i obrana; Osvrt na Međunarodnu konferenciju „9th International Conference on Contolled Atmosphere and Fumigation in Stored Products (CAF 2012)“ – novine u kontroliranoj atmosferi i fumigaciji, od 15. do 19. listopada 2012., Antalya, Turska; Osvrt na 10. konferenciju o fumigantima i feromonima održanu u Indianapolisu, SAD, od 16. do 18. svibnja 2012. Godine; Azijska božja ovčica (Harmonia axyridis Pallas) sezonski alergen u zatvorenim prostorima; Uvjeti skladištenja i tretiranja sjemena ratarskih kultura u Hrvatskoj; Zaštita šuma na području šumarije Varaždin; Problematika izlaganja zatrovanih mamaca u skladištima subjekata u poslovanju s hranom; Upravne i kaznene mjere nad subjektima u poslovanju s hranom i izvoditeljima DDD mjera; Izvješće o sanitarnom nadzoru nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost obvezatne DDD kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s osvrtom na novi Zakon o kemikalijama; Provedba mjere deratizacije na gospodarstvima koja drže svinje u Republici Hrvatskoj; Stavljanje biocidnih pripravaka na tržište prema Direktivi 98/8/EEC i Uredbi (EZ) 528/2012; Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida – novi propis o uvjetima koje moraju zadovoljavati profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja; Aktualnosti u javnoj nabavi u Hrvatskoj s osvrtom na DDD djelatnost

PROMOTIVNE STRANICE

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2014 – jučer, danas, sutra”
Zbornik radova seminara, Split, 2014., 26 radova, Knjiga je B5 formata, ima 323 stranice + kolor forme. Cijena  50,00 EUR
Događaji s pojavnosti (dodirom) neuobičajenih životinjskih (biljnih) vrsta – okidačem uznemirujućeg ponašanja pojedinaca, pučanstva ili političkih struktura; Nadzor nad vektorskim zaraznim bolestima – trebamo li promjene?; Smjernice Europskog Centra za kontrolu bolesti za upravljanje rizikom (ECDC, 2013. godine) – procjena rizika za Hrvatsku; Novi nalazi invazivnih vrsta komaraca u sjeverozapadnoj Hrvatskoj tijekom 2013.; Istraživanje komaraca u sjeverozapadnoj Hrvatskoj; Monitoring odraslih komaraca u Osijeku s posebnim osvrtom na invanzivne vrste i vektore tijekom 2013. godine; Poslovi kontrole komaraca i javnost; Usklađivanje hrvatskog zakonodavnog okvira za osiguranje zdravstvene sigurnosti hrane s pravnom stečevinom EU – novine u zakonskim propisima te utjecaj na propise o provedbi DDD mjera; Nametnička opasnost iz morskih dubina – oblić Anisakis spp.; Zdravstvene tvrdnje na hrani i dodacima prehrani – zakonodavstvo i trendovi jučer, danas, sutra; CEPA ambition for European Pest Management through the development of a CEN Standard – Aktivnosti CEPA-e s ciljem standardizacije provedbe DDD mjera na razini EU razvojem CEN Standarda; Svrab u Republici Hrvatskoj – epidemija ili medijska senzacija; Pregled rada Referentnog centra Republike Hrvatske za bjesnoću u razdoblju od 2008. do 2012. godine; Svrab na području Osječko-baranjske županije u posljednjih 10 godina i uloga DDD službe u njegovom suzbijanju; Legioneloze – procjena rizika; Dezinfekcija kao biosigurnosna mjera u sanaciji stočarskih objekata; Deratizacija u objektu za proizvodnju i skladištenje hrane životinjskog podrijetla; Prikaz stručnog nadzora nad provedbom mjera dezinsekcije i deratizacije kao posebnih mjera u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2010. do 2013. godine; Insekticidi uzročnici rezistentnosti štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane; Predstavljanje znanstveno istraživačkog projekta: „Procjena rezistentnosti Tribolium castaneum (Herbst) na fosfin“; Bioaktivnost 1,8-cineola i eugenola na ličinke Tribolium castaneum (Herbst) u praznom i ispunjenom prostoru; Ograničenja uporabe dijatomejske zemlje za izravnu obradu zrnene robe; Prevencija šteta od sitnih glodavaca iz potporodica Murinae i Arvicolinae u šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.); Promjene u postupku odobravanja biocidnih proizvoda sukladno Uredbi o biocidnim proizvodima te rad Povjerenstva za stavljanje biocidnih proizvoda na tržište; EN norme, metode i zahtjevi testiranja kemijskih dezinficijenasa i antiseptika – state of the art i tendencije; Novi sustav registracije sredstava za zaštitu bilja i novosti za profesionalne korisnike
pesticida

PROMOTIVNE STRANICE

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2015 – važnost u izvanrednim okolnostima”
Zbornik radova seminara, Moščenićka Draga, 2015., 24 rada, Knjiga je B5 formata, ima 245 stranica + kolor forme. Cijena  40,00 EUR
Organizacija i zaštita stanovništva od krvosisajućih artropoda i mišolikih glodavaca u katastrofičnim okolnostima; Provođenje javnozdravstvenih mjera nakon katastrofalnih poplava 2014. godine s posebnim naglaskom na dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju; Monitoring komaraca na poplavljenim područjima Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije u 2014. godini; Provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u slučaju prirodnih katastrofa – poplava u Slavoniji, svibanj 2014.; Učinkovitost aviotretmana metodom hladnog orošavanja u okviru Programa kontrole komaraca u Osijeku u lipnju 2014.; Poplave kao prirodna nesreća – zdravstveni rizici i mjere zaštite; Utjecaj klimatskih promjena na sigurnost hrane i upravljanje krizom u slučaju kada hrana predstavlja opasnost za zdravlje ljudi; Mehanička dezinfekcija kao dio preduvjetnih programa HACCP u objektu za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla; Prednosti metode kontaktnih pločica (otisaka) u odnosu na korištenje brisova kod provjere mikrobiološke čistoće objekata koji posluju s hranom; Dezinfekcija sanitetskih vozila nakon prijevoza osoba pod sumnjom na zarazu ebolom; Važnost točne identifikacije štetnika kao temelj uspješnog suzbijanja; Komarac Aedes albopictus u kontinentalnom dijelu Hrvatske; Rasprostranjenost i brojnost jajašaca azijskog tigrastog komarca (Aedes albopictus) na području grada Šibenika; Vespa velutina nigrithorax – invazivni azijski stršljen u širenju Europom; Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumama Hrvatske; Problematika provođenja stručnog nadzora nad preventivnim DDD mjerama u objektima za javnu vodoopskrbu; Stručni nadzor nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području gradova i općina Zagrebačke županije u razdoblju od 2012. do 2014. godine; Novi podzakonski propisi o provođenju DDD mjera u Federaciji Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo; Razvoj formulacija novih prirodnih insekticida na osnovi inertnih prašiva i botaničkih insekticida te njihovih kombinacija kao zamjena za sintetske konvencionalne insekticide – predstavljanje istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost; Procjena rezistentnosti kestenjastog brašnara Tribolium castaneum (Herbst) na fosfin; Razvoj bakrenastog moljca Plodia interpunctella (Hübner) unutar gotovog proizvoda s niskim sadržajem vlage; Štetnici u skladištima i trgovinama hranom te načini pronalaska; Primjena repelenata u zaštiti šuma od sitnih glodavaca; Nove zakonske obveze na području kemikalija

PROMOTIVNE STRANICE

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2016 – novo ozračje”
Zbornik radova seminara, Moščenićka Draga, 2016., 29 radova, Knjiga je B5 formata, ima 300 stranica + kolor forme. Cijena  40,00 EUR
Ogled organizacije sanacijsko – dezinfekcijsko – dezinsekcijskih djelatnosti na području povijesne Dalmacije; Zdravstvena zaštita migranata u Hrvatskoj – epidemiološki aspekti i provedba DDD postupaka; Zika virus – nova zdravstvena prijetnja; Aktivnosti Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja na poplavljenim područjima Republike Hrvatske; Komore zdravstvenih radnika s posebnim osvrtom na sanitarnu djelatnost; Ekološka proizvodnja, eko proizvodi i integrirano suzbijanje štetnika hrane; Novi Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava; Zahtjevi Pravilnika o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava – očekivanja rezultata primjene kroz prikaz dosadašnjih iskustva iz prakse; Pojava salmoneloza kod ljudi na području Nove Gradiške i pripadajućih općina u razdoblju od 2005. do 2014. godine; Tehnologija proizvodnje i dozrijevanja sireva u zrionicama sira i mogućnosti suzbijanja sirne grinje; Novi sustav kontrole komaraca u Osijeku – projekt „Osijek – Grad bez komaraca“; Podravka IKS – baza podataka interne kontrole prisutnosti štetnika; Potvrde o provedenoj obvezatnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji – primjeri iz prakse na području Primorsko-goranske županije; Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera kao posebnih mjera za higijensko-epidemiološko područje Liburnije u 2015. Godini; Povijest DDD djelatnosti u gradu Zadru i njegovom okružju; Širenje azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Osijeku i okolnim područjima, Hrvatska; Masovne pojave azijske božje ovčice, Harmonia axyridis (Pallas, 1773) tijekom 2015. godine u Hrvatskoj i javnozdravstveni značaj; Praćenje pojavnosti američkog žohara – Periplaneta americana L. (Blattidae) na području Grada Dubrovnika od 2008. do 2015. godine; Distribucija manjeg brašnara, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) u peradarskom objektu tijekom tri uzastopna uzgojna ciklusa; Utjecaj masovnog turizma na povećanje pojavnosti kućne stjenice – prilog drugi; Krpelji od javnozdravstvene važnosti u Republici Hrvatskoj i mjere zaštite; Naša iskustva kod testiranja atraktivnosti rodenticidnih mamaca u obliku parafinskih blokova u terenskim uvjetima; Osvrt na 10. Konferenciju radne grupe IOBC „Integrirana zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda“ održane u Zagrebu 2015.; Inertna prašiva; Pregled novijih istraživanja dijatomejske zemlje (DZ); Druga godina istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost o razvoju formulacija novih prirodnih insekticida – DIACROMIXPEST; Laboratorijska procjena insekticidne djelotvornosti biljne formulacije na rižinog žiška (Sitophilus oryzae L.) i žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica Fab.) prskanjem na različitim površinama; Sitni glodavci kao rezervoari virusa Puumala i Dobrava; Registracija biocidnih proizvoda u Republici Hrvatskoj

PROMOTIVNE STRANICE

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2017 – 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj”
Zbornik radova seminara, Moščenićka Draga, 2017., 29 radova, Knjiga je B5 formata, ima 333 stranice + kolor forme. Cijena  40,00 EUR
Europske vrijednosti hrvatske sanitacijske baštine; Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske; Prvi nalaz azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Hrvatska; Provedba protuepidemijske dezinsekcije komaraca nakon dolaska osoba zaraženih dengue i Zika virusom tijekom 2016. godine; Prikaz slučaja provedbe protuepidemijske mjere dezinsekcije komaraca u Zagrebu zbog pojave importiranog slučaja bolesti uzrokovane Zika virusom; Naše iskustvo u prikupljanju jaja tigrastih komarca pomoću ovipozicijskih klopki u Strumici, Gevgelija i na graničnim prijelazu s Grčkom; Komarac vrste Aedes aegypti (Dyar, 1920), nova (stara) prijetnja Europi; Značaj prepoznavanja potencijalnih žarišta komaraca i provedbe asanacijskih mjera; Dronovi i kontrola populacije komaraca; Socioekonomska analiza javnog mijenja o problematici komaraca na području grada Osijeka tijekom 2016. godine; Akcijski plan za kontrolu vektor-prenosivih bolesti, s posebnim naglaskom na komarace te s primjenom kratkoročnih i dugoročnih mjera u Republici Makedoniji; Sigurnost hrane – novi izazovi u 21. stoljeću; Mikrobiološka procjena rizika kao važan alat za upravljanje rizicima u sustavu sigurnosti hrane; Primjena Međunarodne norme za hranu u proizvodnji hrane životinjskog podrijetla; Dezinfekcija vodoopskrbnog sustava grada Gline nakon odrona magistralnog cjevovoda kao posljedice poplava u 2014. godini; Osnovni postupci dezinfekcije u ekstenzivnom stočarstvu; Provedene sanitarno-higijenske i protuepidemijske mjere u vrijeme epidemije tularemije u općini Aracinovo, Skoplje, Republika Makedonija; Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera u hotelskim objektima na području Liburnije u 2016. godini; Svrab na području Brodsko-posavske županije u razdoblju od 2010. do 2016. godine i uloga DDD mjera u njegovom suzbijanju; Pojava psećih buha na Putu Petrića u ulici Milke Trnine u gradu Zadru – opis događaja; Provedba sustavne deratizacije na području Primorsko-goranske županije; Rezultati testiranja atraktivnosti različitih formulacija rodenticidnih mamaca na svinjogojskoj farmi; Treća godina rada na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost o razvoju formulacija novih prirodnih insekticida – DIACROMIXPEST; Odabir biljnih vrsta s potencijalnim insekticidnim djelovanjem u sklopu hrvatskog istraživačkog projekta „DIACROMIXPEST“; Insekticidno djelovanje šest formulacija dijatomejskih zemlji i njihovih mješavina na tri vrste štetnih skladišnih kukaca na pšenici; Utjecaj inertnih prašiva na hektolitarsku masu pšenice i njihova učinkovitost na rižinog žiška Sitophilus oryzae L.; Procjena insekticidne djelotvornosti formulacija na bazi dijatomita, silica gela i biljnih ekstrakata na žitnom kukuljičaru (Rhyzopertha dominica Fab.) i kestenjastom brašnaru (Tribolium castaneum Herbst); Primjena visoke temperature u skladištima poljoprivrednih proizvoda i mlinovima – prednosti i nedostatci; Pregled mjera zaštite šuma protiv sitnih glodavaca u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 2015. godine

PROMOTIVNE STRANICE

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2018 – invazivne strane vrste – izazov struci”
Zbornik radova seminara, Novigrad, 2018., 32 rada, Knjiga je B5 formata, ima 342 stranice + kolor forme. Cijena  40,00 EUR
Invazivne strane vrste – stvarna prijetnja okolišu i zdravlju; Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske tijekom 2017. godine; Invazivne vrste komaraca Aedes albopictus i Aedes japonicus na području grada Zagreba – od prvog nalaza do danas; Prvi nalazi i širenje areala invazivnih vrsta komaraca Aedes albopictus i Aedes japonicus na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 2015. do 2017. godine; Prisutnost invazivnih vrsta komaraca na području Brodsko-posavske županije; Istraživanja azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom 2016. i 2017. godine, Hrvatska; Širenje invazivne vrste Aedes japonicus (Theobald, 1901) na području istočne Hrvatske; Prikaz slučaja provedbe protuepidemijske mjere dezinsekcije komaraca u Čepinu zbog pojave slučaja bolesti uzrokovane virusom Zapadnog Nila; Praćenje invazivnih vrsta – primjeri iz Istre; Utjecaj tretmana protiv komaraca na pčele i problemi pčelarstva danas s obzirom na pojavu invazivnih stranih vrsta; Unos pauka Latrodectus hasselti Thorell, 1870 u Splitu 2016. godine – opis slučaja; Štetni organizmi i invazivne strane vrste te problemi u provedbi mjera suzbijanja; Šimširov moljac (Cydalima perspectalis) invazivna vrsta koja prijeti krajobrazu; Žitna trogoderma (Trogoderma granarium Everts) – jedna od 100 najinvazivnijih stranih vrsta insekata na svijetu; Nanočestice i nanotehnologija u suzbijanju insekata hrane i uskladištenih proizvoda biljnog podrijetla; Benefiti i rizici mediteranske prehrane; Zbrinjavanje otpada iz ugostiteljskih objekata; Higijenski status i utrošak vode za piće tijekom tova kao faktori uspješnosti proizvodnje pilećeg mesa; Muhe – potencijalni vektori zaraza obzirom na današnji način konzumacije hrane; Dezinfekcija Legionella u vodoopskrbnim sustavima; Uporaba dezinficijenasa u kontroli legionela; Metode monitoringa i suzbijanja manjeg brašnara, Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae) u peradarskim objektima; Stručni nadzor u praksi kod provedbe DDD mjera; Privlačnost rodenticidnih mamaca dobivena testiranjem na svinjogojskoj farmi; Utjecaj poljske voluharice na sigurnost zračnog prijevoza; Smjernice za pripremu i odgovor uz sumnju na zaraznu bolest koja može predstavljati rizik za javno zdravstvo pri ulasku u Republiku Sloveniju; Osvrt na 11. Konferenciju radne grupe IOBC „Integrirana zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda“ održane u Ljubljani 2017.; Dosadašnji rezultati istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost o ulozi biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske – FRAXINPRO; Načini insekticidnog djelovanja dijatomejske zemlje i utjecaj relativne vlage zraka i vode na djelotvornost; Metode detekcije – važnost ranog otkrivanja štetnih kukaca uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Dezinsekcija mlina primjenom vrućega zraka; Zaštita šuma na području šumarije Stara Gradiška (Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška) u razdoblju od 2012. do 2016. godine

PROMOTIVNE STRANICE

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2019 – invazivne strane vrste – izazov struci”
Zbornik radova seminara, Novigrad, 2019., 31 rad, Knjiga je B5 formata, ima 320 stranica + kolor forme. Cijena  40,00 EUR
Otpad u srednjevjekovnim statutarnim odredbama Primorske Hrvatske; Gospodarenje otpadom sa sanitarnog aspekta; Otpad i zakonska regulativa; Higijena okoliša kao važna mjera provedbe deratizacije; Kućni komposteri kao novi izvor potencijalnih štetnika; Sanitarno – higijenski uvjeti u romskim naseljima grada Rijeke; Provođenje DDD mjera u Javnom sabirnom centru za skupljanje i preradu odpada; Pojavnost Virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj; Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske tijekom 2018. godine; Invazivna vrsta komaraca Aedes koreicus (Edwards, 1917) – u iščekivanju nalaza u Hrvatskoj; Iskorištene automobilske gume – idealno stanište za ličinke komaraca; Uloga ovipozicijske klopke u kontroli invazivnih vrsta komaraca na području Brodsko-posavske županije; Istraživanje invazivnih vrsta komaraca u Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom 2018. godine, Hrvatska; Otpad od hrane ili gubitak poštovanja prema hrani; Osiguranje sigurnosti donirane hrane – uloga subjekata u poslovanju hranom u smanjenju nastajanja otpada od hrane; Što učiniti s otpadom koji nastaje u proizvodnom procesu industrije za preradu i proizvodnju hrane životinjskog podrijetla?; Propusti zaostataka industrijskog otpada u opstojnosti žohara – Blattaria u nekom prehrambenom industrijskom pogonu; Održiva uporaba biocidnih proizvoda; Problem stranih vrsta mrava i protokol postupanja kod sumnje unosa stranih vrsta; Kućna stjenica Cimex lectularius – javnozdravstveni značaj i kemijske metode suzbijanja; Štetnici hrane u trgovinama te kako ih suzbiti; Dobar primjer kod objedinjavanja natječaja grada Pule i komunalnog društva sa svrhom cjelovitog i učinkovitog provođenja DDD mjera i stručnog nadzora u gradu Puli; Osvrt na 12. Međunarodnu radnu konferenciju o zaštiti uskladištenih proizvoda održanu u Berlinu od 7. do 11. listopada, 2018.; Sažeti pregled pojedinih biljnih vrsta koje rastu u području s umjerenom klimom i njihove aktivne supstancije djelotvorne na skladišne štetnike; Biopesticidi i njihova budućnost u Makedoniji; Nepravilnosti u nabavi i primjeni sredstava za zaštitu bilja; Tehnologija modificirane atmosfere dušika u svrhu zaštite prehrambenih sirovina skladištenih u čeličnim silosima – iskustva iz prakse; Učinkovitost fosfina na malog brašnara Tribolium confusum (du Val) i hrđastog brašnara Cryptolestes ferrugineus (Stephens) u mlinu; Prenamnoženja šumskih defolijatora, leptira iz skupine gubara i četnjaka i javnozdravsteni problemi uzrokovani gusjeničnim toksoforama; Gradacija štetnika u šumama Republike Hrvatske u razdoblju od 2008. do 2017. godine; Obveze jedinica lokalne samouprave sukladno važećim zakonskim propisima o omogućavanju provođenja obvezatnih preventivnih DDD mjera kao posebnih mjera, mjerama asanacije, nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca te uloga i važnost drugih dionika provedbe mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

PROMOTIVNE STRANICE

ZBORNICI RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2022”
Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP ’20 – Jedno zdravlje”, 2020., 30 radova, Kniga je B5 formata, ima 313 stranicu + kolor forme
Zbornik radova seminara “DDD i ZUPP ’22 – DDD u novim epidemiološkim izazovima”, 2022., 18 radova, Kniga je B5 formata, ima 194 stranice + kolor forme.
Cijena  74,00 EUR
Principi »Jednog zdravlja« u javnom zdravstvu; Naš model djelotvorne DDD sanacijske pokrivenosti osoba i prostora Južne hrvatske i susjednih područja u izvanrednim okolnostima (kolovoz 1991. - prosinac 1993.); Važnost dezinfekcije u izvanrednim situacijama - primjer istovremenog događanja pandemije bolesti COVID-19 i potresa na području Grada Zagreba i u Sisačko-moslavačkoj županiji; Emergentni virusi; Iskustva u provedbi dezinfekcije površina i prostora od SARS-CoV-2, uzročnika infektivne bolesti COVID-19 s posebnim osvrtom na područje Istarske županije - prikaz pozitivnih i negativnih primjera iz prakse; Iskustva u Primorsko-goranskoj županiji tijekom epidemije novim koronavirusom; Iskustva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u provedbi dezinfekcije u prvoj godini pandemije COVID-19; Sigurnost hrane u jeku pandemije bolesti COVID 19; Deratizacija javnih površina i stambenih objekata u kriznim situacijama; Utjecaj pesticida na neciljane i korisne vrste kukaca; Implementacija Uredbe komisije (EU) 2017/542 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (implementacija Priloga VIII. Uredbi CLP); Posljedice ograničenja ili zabrane uporabe sredstava za zaštitu bilja i biocida u svakodnevnoj praksi; Trenutna i buduća uporaba biljnih insekticida; Nanoformulacije - novo oružje u borbi protiv skladišnih štetnika; Sažeti pregled o dijatomejskoj zemlji kao ekološki prihvatljivom insekticidu; Zamjenske metode zaštite šuma od sitnih glodavaca; Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, u Hrvatskoj, u drugoj polovici XX. i početkom XXI. stoljeća; Komunikacija rizicima i percepcija potrošača o rizicima iz hrane na razini EU; Utjecaj judaizma i islama na prehranu (Košer i Halal); Edukacija zaposlenika u proizvodnji hrane životinjskog podrijetla: važnost, potreba, način provođenja, značenje; Određivanje tehnoloških skupina mikroorganizama radi bolje higijenske kvalitete mlijeka; Uzročnici propadanja svježih plodova mandarine - Citrus unshiu tijekom trženja; Internet of Things (IoT) – suvremeni pristup čuvanja uskladištenih proizvoda; Strategije kontrole infekcije virusom Zapadnog Nila u Srbiji; Nadzor i suzbijanje invazivnih vrsta komaraca u općini Nova Gorica, Slovenija; Praktični plan nadzora i suzbijanja invazivne vrste komaraca Aedes albopictus u Europi - kako poboljšati mjere u Hrvatskoj; DNK barkodiranje - novi način determinacije komaraca u Hrvatskoj; Genotipizacija komaraca na identifikaciju vrsta, rezistenciju insekticida i detekciju patogena u populaciji komaraca na području Osječko-baranjske županije - predstavljanje projekta; Prvi dokazi flavivirusa u komarcima na području Hrvatske; Edukacija građana kao metoda kontrole tigrastog komarca u Vukovarsko srijemskoj županiji; Rasprostranjenost invazivnih vrsta komaraca Aedes albopictus i Aedes japonicus na području Zagrebačke županije u razdoblju od 2016. do 2019. godine; Povećanje brojnosti i širenje azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus na području Vukovarsko-srijemske županije od 2016. do 2019. godine; Postizanje higijenskih uvjeta u instalacijama pitke vode u objektima; Proaktivna uloga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u smanjenju rizika od pojave legionarske bolesti; Utjecaj kvalitete materijala na sigurnost dezinfekcije; Biološko-ekološke karakteristike štetnih kukaca u mljekarskoj proizvodnji; Utjecaj turizma na značaj provedbe DDD mjera; Kućna stjenica - da li nam je cilj samo proučavanje ili uništavanje?; Suzbijanje stjenica isključivo kemikalijama - rezultati i primjeri profesionalnog DDD servisa; Monitoring Vespidae na području sjeverozapadne Istre; Postupanje s divljim zaštićenim kralježnjacima u urbanim sredinama; Primjer rane detekcije i iskorjenjivanja novopridošlog štetnika, Takahashia japonica, na području grada Pule; Biosigurnost na svinjogojskim farmama; Osvrt na 12. konferenciju IOBC/WPRS Integrirana zaštita uskladištenih proizvoda - Pisa 2019.; Uređaj za detekciju prisustva insekata pri prijemu šarži prehrambenih zrnatih sirovima; Monitoring koncentracija prilikom provedbe fumigacije fosforovodikom; Mjere zaštite u šumama Hrvatske tijekom 2018. godine; Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području RH s osvrtom na legislativu - što dalje?

Napomena: Zbog epidemije novim koronavirusom 32. seminar „DDD i ZUPP '20“ nije održan tijekom 2020. godine. Radovi predavanja koja su trebala biti prezentirana u 2020. godini objavljeni su u Zborniku radova seminara „DDD i ZUPP '20“, a predavanja su prezentirana tijekom održavanja 33. seminara „DDD i ZUPP '22“.

PROMOTIVNE STRANICE - DDD i ZUPP '20

PROMOTIVNE STRANICE - DDD i ZUPP '22

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2023 – javnozdravstvena odgovornost nekad i danas”
Zbornik radova seminara, Selce, 2023., 24 radova, Knjiga je B5 formata, ima 232 stranice + kolor forme. Cijena 40,00 EUR
Splitski lazaret. Rezultat vojno-političkih i zdravstveno-trgovinskih prilika na području Sredozemlja u 17. i 18. stoljeću; Procjena potreba za kontrolom vektora u svrhu spriječavanja zoonoza; Primjena SIT metode u kontroli brojnosti komaraca - pilot project; Invazivni komarci Aedes albopictus i Aedes japonicus na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 10 godina – od prvog nalaza do danas; Izazovi u izradi procjene rizika od vektorskih bolesti na primjeru širenja vrste Aedes koreicus - nove prijetnje za Hrvatsku; Razlika u fauni komaraca grada Iloka u dvije hidrološki različite godine; Granični prijelazi kao potencijalna mjesta introdukcije i širenja invazivnih vrsta komaraca; Postaju li komarci još jedan izazov u urbanim zelenim područjima?; Edukacija učenika o biologiji tigrastog komarca (Aedes albopictus) u osnovnim školama u tri slavonske županije; Jesu li edukacijski letci učinkoviti u kontroli tigrastih komaraca?; Značaj digitalizacije u izvještavanju s osvrtom na kontrolu komaraca; Novi Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i osvrt na kulturu sigurnosti hrane; Mikroorganizmi u hrani - kontrola i prevencija; Upotreba leda pripremljenog od neutralne vode elektrolizom u ljudskoj prehrani; Sigurnost, povlačenje i opoziv hrane; Dezinfekcija ljudi s elektrolizirajućom vodom; Iskustva u provedbi dezinfekcije cjevovoda primjenom metode hiperklorinacije; Monitoring tvrdih krpelja u parku Maksimir od 2016. do 2021. godine; Javnozdravstveno značajne stjenice s naglaskom na lastavičju stjenicu, Cimex (Oeciacus) hirundinis; Vrste cvilidreta (Coleoptera: Cerambycidae) i njihova visinska rasprostranjenost na području Parka prirode Medvednica; Standardni operativni protokol u sanitaciji vozila za prijevoz životinja; Čuvanje ljekovitog bilja u skladištu; Nanočestice na osnovi eteričnih ulja u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Što je zapravo deratizacija? - primjeri iz prakse

PROMOTIVNE STRANICE

ZBORNIK RADOVA SEMINARA “DDD i ZUPP 2024uključenost zajednice
Zbornik radova seminara, Crikvenica, 2024., 32 rada, 1 sažetak, Knjiga je B5 formata, ima 325 stranica + kolor forme. Cijena 50,00 EUR
Zajednica na prvoj liniji: novi horizonti za zdraviji život; 100 godina introdukcije gambuzije (Gambusia sp., Baird & Girard, 1853) u Republici Hrvatskoj; Građanska znanost (Citizen science) – aktivnost zajednice u svrhu praćenja i kontrole invazivnih vrsta komaraca u Hrvatskoj; Edukacija učenika osnovnih škola kao oblik uključenosti zajednice u kontroli tigrastog komarca; Upoznatost stanovništva Brodsko-posavske županije s invazivnim vrstama komaraca; Korisnost i važnost uključivanja građana u aktivnosti suzbijanja komaraca u Sjevernoj Makedoniji; Primjena tehnike sterilnih kukaca u suzbijanju tigrastog komarca - rezultati pilot projekta u Zagrebu 2023. godine; Nastavak provedbe projekta SIT na području Istre; Suzbijanje azijskog tigrastog komarca primjenom tehnike sterilnih insekata – iskustva pilot studije u Srbiji; Kontrola komaraca u prekograničnom području: MOS-Cross; Fauna komaraca na području grada Zagreba tijekom 2021. i 2022. godine; Europska politika zaštite oprašivača i poguban utjecaj tretmana zrakoplovom; Usporedba prehrane osmanskih podanika u splitskom lazaretu u 18. stoljeću s modernim preporučenim energetskim i nutritivnim unosom hrane; Fleksibilan pristup u primjeni postupaka koji se temelje na načelima HACCP-a - najava novog Pravilnika o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava; Zahtjevi prioritetnih objekata za uspostavom procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju - naglasak na razliku u primarnoj i sekundarnoj prevenciji pojave legionarske bolesti; Upravljanje štetnicima u prehrambenoj industriji prema zahtjevima BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standard) i EU 848/2018 (ekološka proizvodnja); Značaj sanitacije u peradarstvu za javno zdravlje; Pritužbe na dobavljače sirovina, poluproizvoda i gotovih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i kako ih riješiti; Hrana: put od sirovine do stola i naš odnos prema hrani kroz kupnju, pripremu i konzumaciju; Analiza alternativa i supstitucija u području biocidnih proizvoda; Zakonu o održivoj uporabi pesticida; Dinamička olfaktometrija; Stjeničavost - javnozdravstveni aspekti; Stjenice - pregled pojave na području Grada Zagreba u razdoblju od 2015. do 2023. godine; Rezultati ispitivanja javnog mnijenja o percepciji suživota ljudi i dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj četvrt stoljeća nakon njegove reintrodukcije; Ocjena mogućnosti suzbijanja šimširovog moljca, Cydalima perspectalis Walker 1859 (Lepidoptera) upotrebom ozonirane vode; Zaštita mladog nasada masline od bolesti i štetnika; Kako globalno zatopljenje i njegove posljedice utječu na ljude, životinje i biljke?; Izazovi čuvanja posliježetvenih proizvoda u uvjetima klimatskih promjena; Trendovi kretanja arbovirusnih infekcija na području Republike Hrvatske; Epidemiološki osvrt na izbijanje afričke svinjske kuge i provedbu mjera sprječavanja širenja iste u Republici Hrvatskoj; Utjecaj invazivnih vrsta na autohtonu faunu i javno zdravlje; Izazovi u provođenju postupaka gospodarenja otpadom i DDD mjera u zdravstvenoj ustanovi; Team building (Radionica) - Važnost točne determinacije vektora i štetnika radi pravovremenog i ispravnog postupanja u javnozdravstvenim situacijama / Pyemotes ventricosus - neprepoznati uzročnik patološkog stanja u ljudi, prikaz slučajeva

PROMOTIVNE STRANICE

 


Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost na knjige porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 5%, a na periodične tiskovine porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 13%.

Troškovi poštarine (GLS) za isporuke u Hrvatskoj su uračunati za narudžbe veće od 70,00 EUR (bez PDV-a). Cijena poštarine za inozemstvo fakturira se prema važećem cjeniku GLS.

Narudžbu možete poslati faxom na broj +385 (0)1 2333 548 ili putem el. pošte na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Molimo navesti slijedeće podatke:

– naziv tvrtke / ustanove

– ulica i broj

– mjesto i poštanski broj

– osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe

– ime osobe koja naručuje

– telefon

– fax

- e-adresu za zaprimanje e-računa.

 


Slanjem pisane narudžbe izjavljujem/potvrđujem da sam suglasan/na da trgovačkom društvu KORUNIĆ d.o.o. Zagreb dobrovoljno stavljam na raspolaganje svoje privatne podatke i podatke trgovačkog društva koje predstavljam ili zastupam. Također dozvoljavam da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. KORUNIĆ d.o.o. Zagreb se obvezuje pružati zaštitu navedenih osobnih podataka na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema kupcima, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovi privatni podaci uklone iz elektronske aplikacije „FakturaM.Win.appref-ms“ u vlasništvu KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. Svi privatni podaci o korisnicima strogo se čuvaju sukladno važećoj Općoj Uredbi o zaštiti podataka – GDPR i dostupni su samo djelatnicima KORUNIĆ d.o.o. Zagreb kojima su ti podaci nužni za obavljanje djelatnosti te su odgovorni za poštivanje načela zaštite privatnosti. Skupljanje i obrada osobnih podataka NE uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj niti u inozemstvu. Naručitelj je suglasan da KORUNIĆ d.o.o. Zagreb u skladu s navedenim uvjetima, koristi ovdje navedene osobne i/ili podatke trgovačkog društva koje predstavljam ili zastupam trajno, tj. do odjave društva KORUNIĆ d.o.o. kao poslovnog subjekta u nadležnom Trgovačkom sudu.