NAJAVE DOGAĐANJA

DDD i ZUPP '21

12. do 16. travnja 2021. godine 
Hotel - LIŠANJ 4* - NOVI VINODOLSKI

Your image
Organizacijom 33. hrvatskog znanstveno-stručno-edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem “DDD i ZUPP ’21” nastavljamo dugogodišnju tradiciju izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP).

Osnovna svrha održavanja ovog, kao i svih prethodnih seminara, je u okupljanju stručnjaka iz svih relevantnih čimbenika i institucija radi razmjene saznanja i iskustva te o novìnama u DDD i ZUPP djelatnosti, kao i strategiji razvoja službe utemeljenoj na višestoljetnom iskustvu...
DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru
PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE od 21.9.2020.

8./10 tema

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u HACCP sustavu

od 27. listopada do 14. studenog 2020. godine  

Your image
Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine. 

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Organizator DDD Trajne edukacije je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb...
O DDD i ZUPP seminarima

U Hrvatskoj je prve seminare o zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP) početkom 70–ih godina prošlog stoljeća organizirao Zavod za zoologiju poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Zlatka Korunića. 

Organizaciju seminara 80-ih godina prošlog stoljeća preuzela je Poslovna zajednica EKOSAN (udruženje DDD tvrtki s područja bivše države) te nakon toga tvrtka AGROKONTROLA Zagreb, također pod vodstvom dr. sc. Zlatka Korunića. 

Nakon osamostavljivanja Republike Hrvatske u cijelosti samostalnom organizacijom znanstveno-stručno-edukativnih seminara s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “DDD i ZUPP” tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb (Zlatko Korunić i Javorka Korunić) od 1991. godine nastavljaju dugogodišnju kontinuiranu tradiciju od skoro 50 godina izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP) ...

O DDD Trajnoj edukaciji

Još je davne 1998. godine Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 38/98) bila propisana obveza svakih 5 godina pohađanja i završavanja tečaja iz DDD-a i asanacije kojeg je trebao provoditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo prema određenom programu odobrenom od ministra zdravstva. Nažalost tada propisana edukacija nikada nije zaživjela… 

Sukladno svojoj registriranoj djelatnosti (Šifra djelatnosti: 7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem), a na dugogodišnju inicijativu članica Hrvatske udruge za DDD da se ponovno započne s obveznom DDD Trajnom edukacijom, tvrtka KORUNIĆ d.o.o. nakon cca dvogodišnjih priprema od lipnja 2002. godine počinje kontinuirano provoditi program „DDD Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera i osobe u nadzoru“ tada uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju ...

O stručnim publikacijama

Od 1991. godine tvrtka KORUNIĆ d.o.o. je publicirala, editirala, recezirala, uredila te izdala više od 130 znanstveno-stručno-edukativnih publikacija iz područja DDD i ZUPP djelatnosti čime je dala nemjerljiv doprinos unapređenju znanosti i struci ne samo na našim prostorima, već i europskim čime se rijetko koja država može pohvaliti. 

Zbornici radova DDD i ZUPP seminara uvršteni su u međunarodni upisnik ISSN ureda za Hrvatsku, tj. nacionalnog centra koji dodjeljuje ISSN broj hrvatskim serijskim publikacijama te stvara i održava zapise o tim publikacijama u međunarodnom upisniku. 

Od 2004. godine sažetci radova na engleskom iz zbornika radova „DDD i ZUPP“ seminara ideksiraju se u CAB Abstracts databasis (Commonwealth Agricultural Bureaux, danas CAB International), a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databasis čime svi koji objavljuju radove u Zborniku imaju mogućnost dobivanja bodova u tzv. sekundarnim publikacijama radi ostvarivanja uvjeta za znanstveno napredovanje u zvanju   ...

 

UPUTE ZA RAD S KEMIKALIJAMA

Naslovne upute o radu s kemikalijama propisane su važećim Zakonom o kemikalijama i Pravilnikom o 
uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija ...

INFORMACIJE


TREBATE POMOĆ? Ukoliko imate potrebu za izradom STL-ova, konzultacije vezano uz označavanje kemikalija te izradom i revizijom Planova zaštite i spašavanja izrađenih sukladno važećim propisima: Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija, koje djeluju u obliku plina, Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja predlažemo da se obratite http://www.stl-pouzdano.hr . Ukoliko skladištite aluminij (magnezij) fosfid u količinama manjima od 2 kg, natrijev hipoklorit, klor u količinama manjima od 100 kg, amonijak u količinama manjima od 500 kg ili neku drugu kemikaliju http://www.stl-pouzdano.hr vam može izraditi Plan zaštite i spašavanja prema DUZS koji je prilagođen važećem Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Zakonu o zaštiti i spašavanju te Zakonu o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju, Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i Zakonu o zaštiti okoliša.


OBJAVLJENO NOVO, 20. IZDANJE periodične publikacije „Insekticidi, fumiganti i rodenticidi u prometu u Republici Hrvatskoj“ ... Saznajte više


Kontaktirajte nas

obratite se s povjerenjem


KORUNIĆ d.o.o. Zagreb 
Medovićeva 12, 10 000 Zagreb 
Republika Hrvatska 

PDV ID: 25112745374 
OIB: 25112745374 
Matični broj: 03720098 
Šifra djelat.: 7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Your image

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080258163. 
Temeljni kapital društva iznosi 26.000,00 kn i sastoji se od jednog temeljnog uloga od 26.000,00 kn. 

Član uprave: Javorka Korunić, direktorica društva

Tel: +385 (01) 2308 341 
Fax: +385 (01) 2333 548 
e-adresa: info@korunic.hr 
web-adresa: www.korunic.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00 sati 
Moguće preuzimanje robe uz prethodnu najavu!

Copyright Korunić d.o.o. 2019 
Template design: Joomlart.com

Zabranjeno korištenje sadržaja bez izričite dozvole vlasnika.

Design i izrada web stranica i aplikacija. 

Your image