Najave DDD i ZUPP seminara

34. znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem
o novinama u djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i
zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP)

 

Organizator:
KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
www.korunic.hr

Uz podršku:
Upravnog odbora Hrvatske udruge za DDD
www.huddd.hr 

 

DDD i ZUPP ’23

  

 od 18. do 21. travnja 2023.


CRIKVENICA - hotel KATARINA, Selce

 

 

 

 

Nastavljajući višegodišnju tradiciju organiziranja seminara na temu interdisciplinarne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP), tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb uz podršku Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD), organizira 34. znanstveno - stručno - edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom DDD i ZUPP '23.

Osnovna svrha održavanja ovog, kao i svih prethodnih seminara, je u okupljanju stručnjaka iz prakse, znanosti, obrazovnih, vladinih institucija, zdravstvenih ustanova te iz inspekcijskih službi radi razmjene saznanja i iskustava o novìnama u DDD i ZUPP djelatnosti; saniranja postojećeg stanja u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi te životinja; zaštite korisne entomofaune i biološke raznolikosti Republike Hrvatske te poticanja smanjenja distribucije štetnih tvari s ciljem očuvanja prirode, okoliša i zaštite hrane.

Kao i prethodnih godina u izradi programa seminara aktivno će sudjelovati naši poznati i priznati stručnjaci iz znanosti i prakse, članovi Savjetodavnog i Organizacijskog odbora seminara. Program seminara odvijat će se tradicionalno u nekoliko sekcija ovisno o sadržaju prijavljenih radova, npr.: otpad – ekološka niša, invazivne vrste; javnozdravstvena važnost suzbijanja komaraca i drugih vektora zaraznih bolesti; zdravstvena ispravnost hrane; novine u suzbijanju štetnika u području javnog zdravstva, komunalne higijene, veterine i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda te u zakonskoj regulative; toksikologija pesticida; industrija pesticida (prezentacija novìna, istraživanja i rezultati testova efikasnosti, tehnike primjene itd.) te istraživanja, vlastita iskustva, problematika iz svakodnevne prakse tijekom provedbe DDD i ZUPP te prijedlozi za rješenje problema, iskustva u provedbi stručnog i inspekcijskog nadzora itd.

Za svaki seminar objavljuje se Zbornik radova seminara, registriran pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, koji se dijeli sudionicima seminara. Od 2004. godine radovi iz zbornika radova „DDD i ZUPP“ seminara citirani su u CAB Abstracts databases, a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databases.

Tijekom održavanja „DDD i ZUPP” seminara stručnjaci iznose rezultate istraživanja i iskustva iz prakse, informacije o novim dostignućima i trendovima u DDD i ZUPP djelatnosti te srodnim područjima. Važno je spomenuti da su gotovo svi prezentirani radovi na održanim seminarima publicirani u zborniku radova u cjelini (http://korunic.hr/?page_id=590) što čini dostupnim sve informacije posjednicima zbornika pa zajedno s drugim knjigama, priručnicima, zbirkama (ukupno više od 170 izdanja od 1991. - http://korunic.hr/?page_id=294) objavljenim u organizaciji tvrtke KORUNIĆ d.o.o. Zagreb na temu DDD i ZUPP djelatnosti čini bogatu i vrlo vrijednu publiciranu hrvatsku pisanu baštinu na temu DDD i ZUPP djelatnosti.

OPĆE INFORMACIJE (smještaj, cijene, kotizacija, način plaćanja ...) 

PRIJAVA AKTIVNOG SUDJELOVANJA U PROGRAMU SEMINARA - PRIJAVA RADA

PRIJAVA SUDJELOVANJA - REZERVACIJA SMJEŠTAJA

PROGRAM SEMINARA 

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA DDD i ZUPP SEMINARIMA

 

 

 

Sukladno važećem Pravilniku o porezu na dobit https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro23 poslodavac ima pravo na dodatno smanjenje osnovice poreza na dobit ako su radniku plaćeni troškovi edukacije ili izobrazbe povezani s djelatnošću poduzeća, tj. troškovi za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu. Postotak smanjenja ovisi o vrsti obrazovanja i izobrazbe (opće ili posebno) te veličini poduzetnika.