Najave DDD i ZUPP seminara

32. znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem
o novinama u djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i
zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP)

 

Organizator:
KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
www.korunic.hr

Uz podršku:
Upravnog odbora Hrvatske udruge za DDD
www.huddd.hr 

 

DDD i ZUPP ’20 

 "Jedno zdravlje" 

 15. do 18. rujna 2020.


NOVI VINODOLSKI - hotel LIŠANJ 4*

 

 

 

Nastavljajući višegodišnju tradiciju organiziranja seminara na temu interdisciplinarne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP), tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb uz podršku Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD), organizira 32. znanstveno - stručno - edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom DDD i ZUPP '20 - Jedno zdravlje.

Osnovna svrha održavanja ovog, kao i svih prethodnih seminara, je u okupljanju stručnjaka iz prakse, znanosti, obrazovnih, vladinih institucija, zdravstvenih ustanova te iz inspekcijskih službi radi razmjene saznanja i iskustava o novìnama u DDD i ZUPP djelatnosti; saniranja postojećeg stanja u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi te životinja; zaštite korisne entomofaune i biološke raznolikosti Republike Hrvatske te poticanja smanjenja distribucije štetnih tvari s ciljem očuvanja prirode, okoliša i zaštite hrane.

Kao i prethodnih godina u izradi programa seminara aktivno će sudjelovati naši poznati i priznati stručnjaci iz znanosti i prakse, članovi Savjetodavnog i Organizacijskog odbora seminara. Program seminara odvijat će se tradicionalno u nekoliko sekcija ovisno o sadržaju prijavljenih radova, npr.: otpad – ekološka niša, invazivne vrste; javnozdravstvena važnost suzbijanja komaraca i drugih vektora zaraznih bolesti; zdravstvena ispravnost hrane; novine u suzbijanju štetnika u području javnog zdravstva, komunalne higijene, veterine i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda te u zakonskoj regulative; toksikologija pesticida; industrija pesticida (prezentacija novìna, istraživanja i rezultati testova efikasnosti, tehnike primjene itd.) te istraživanja, vlastita iskustva, problematika iz svakodnevne prakse tijekom provedbe DDD i ZUPP te prijedlozi za rješenje problema, iskustva u provedbi stručnog i inspekcijskog nadzora itd.

Za svaki seminar objavljuje se Zbornik radova seminara, registriran pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, koji se dijeli sudionicima seminara. Od 2004. godine radovi iz zbornika radova „DDD i ZUPP“ seminara citirani su u CAB Abstracts databases, a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databases.

Tijekom održavanja „DDD i ZUPP” seminara stručnjaci iznose rezultate istraživanja i iskustva iz prakse, informacije o novim dostignućima i trendovima u DDD i ZUPP djelatnosti te srodnim područjima. Važno je spomenuti da su gotovo svi prezentirani radovi na održanim seminarima publicirani u zborniku radova u cjelini (http://korunic.hr/?page_id=590) što čini dostupnim sve informacije posjednicima zbornika pa zajedno s drugim knjigama, priručnicima, zbirkama (ukupno više od 150 izdanja od 1991. - http://korunic.hr/?page_id=294) objavljenim u organizaciji tvrtke KORUNIĆ d.o.o. Zagreb na temu DDD i ZUPP djelatnosti čini bogatu i vrlo vrijednu publiciranu hrvatsku pisanu baštinu na temu DDD i ZUPP djelatnosti.

OPĆE INFORMACIJE (smještaj, cijene, kotizacija, način plaćanja ...) 

PRIJAVA AKTIVNOG SUDJELOVANJA U PROGRAMU SEMINARA - PRIJAVA RADA

PRIJAVA SUDJELOVANJA - REZERVACIJA SMJEŠTAJA

PROGRAM SEMINARA

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA DDD i ZUPP SEMINARIMA

 

FIRST ANNOUCEMENT AND CALL FOR PAPERS

APPLICATION for participation on the Seminar

PROGRAM of the SEMINAR

 

Sukladno važećem Pravilniku o porezu na dobit https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro23 poslodavac ima pravo na dodatno smanjenje osnovice poreza na dobit ako su radniku plaćeni troškovi edukacije ili izobrazbe povezani s djelatnošću poduzeća, tj. troškovi za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu. Postotak smanjenja ovisi o vrsti obrazovanja i izobrazbe (opće ili posebno) te veličini poduzetnika.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminar će se održati prema propisanim epidemiološkim mjerama kojima se sprječava širenje bolesti uzrokovane novim koronavirusom kako slijedi:

- u dvorani u kojoj će se održavati predavanja bit će osigurano cjelodnevno maksimalno prirodno prozračivanje prostora, tj. vrata na terasu će biti stalno otvorena i ulazna vrata u dvoranu https://hotel-lisanj.com/hr/detalji/konferencijska-sala-konferencijska-sala-3

- u dvorani će biti osiguran propisani razmak od cca 1,5 m između sjedećih mjesta

- preporuča se nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru i održavanje fizičkog razmaka od najmanje 1 metra

- tijekom održavanja seminara bit će osigurana dezinfekcija ruku kod prijave sudionika seminara i na ulazima u dvoranu gdje će se održavati predavanja.

Molimo sudionike seminara da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

#ostanimoodgovorni

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------