Najava DDD trajne edukacije

INFORMACIJE O DDD TRAJNOJ EDUKACIJI

MJESTO ODRŽAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE

Zagreb, Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 - centar Green Gold

dvorana „Zemlja“ i/ili „Reci“ u prizemlju ovisno o terminu

 

KOTIZACIJA

Kotizacija po osobi, uplaćena u roku dospijeća plaćanja, iznosi =700,00 kn (uračunata dvorana, predavanja, Zbornik radova predavanja, ispit, privremena potvrda, zbirna potvrda provoditelja o sudjelovanju, potvrda na ime i prezime sudionika - petogodišnji ciklus pohađanja edukacije, organizacija i realizacija edukacije te PDV 25%).

U slučaju odustajanja od sudjelovanja najmanje 7 dana bez prethodne najave nema povrata uplaćene kotizacije.

 

NAČIN PLAĆANJA KOTIZACIJE

Kotizacija se uplaćuje na osnovi predračuna isključivo na transakcijski račun organizatora sukladno važećem Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Dospijeće plaćanja je najkasnije 1 dan prije prijavljenog termina pohađanja određene teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije.

Nakon svakog održanog termina edukacije kotizacija će biti fakturirana uvećana za posebnu naknadu u kunama u protuvrijednosti 40,00 EUR sukladno važećem Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Sudjelovanje treba prijaviti na osnovi Prijave tiskane u obavijesti koja se dostavlja poštom ili objavljene na www.korunic.hr. Prijava se šalje el. poštom na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . PISANA PRIJAVA U ZADANIM ROKOVIMA JE OBVEZNA! Na osnovi pisane prijave el. poštom iz aplikacije “EdukacijaM. Win” šalje se PRIVREMENA POTVRDU koja vrijedi do izdavanja zbirne POTVRDE O SUDJELOVANJU sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo.

OD PRIJAVE PREMA ZADANIM TERMINIMA NEMA ODSTUPANJA!

Podaci iz prijave o fizičkim osobama zaštićeni su sukladno GDPR, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

U slučaju dugovanja za prethodno razdoblje i neplaćene kotizacije za aktualnu temu iz programa DDD Trajne edukacije, sudionik NEĆE moći izvršiti prijavu sudjelovanja, preuzeti materijale, slušati predavanja, polagati ispit znanja niti će njegovo sudjelovanje biti prijavljeno nadležnim Komorama.

 

OBVEZNICI EDUKACIJE

OBVEZNICI EDUKACIJE su osobe iz nositelja odobrenja za povedbu obvezatnih DDD mjera:

  • odgovorne osobe za DDD: dipl. sanit. inž. ili dipl. inž. biologije ili prof. biologije ili doktor medicine
  • svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera propisani čankom 4. i 5. Pravilnika - uvjeti - DDD (NN 35/07): dipl. sanit. inž., sanit. inž. i sanit. tehn.
  • te svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera drugih struka koje nisu propisane Pravilnikom, a provode mjere u nositelju odobrenja.

Program DDD Trajne edukacije namijenjen je i osobama u nadzoru nad provedbom obvezatnih DDD mjera (stručni i inspekcijski nadzor); korisnicima obvezatnih DDD mjera te svima onima koji žele obnoviti znanje ili dobiti nove spoznaje iz tematskog područja.

 

DNEVNI PROGRAM RADA

  • od 9:00 do 11:00 - prijava sudjelovanja
  • od cca. 9:30 ili 10:00 do 16:00 (max. 16:30) - predavanja
  • od 16:00 do 18:00 – Ispit znanja
  • od 17:00 do 18:00 - predaja Ispita i potpisivanje u „Popis ovlaštenih izvoditelja“ kako bi se potvrdilo cjelodnevno sudjelovanje na edukaciji.

 

PRIVREMENE POTVRDE

Kako bi se sprječila zlouporaba privremenih potvrda, prijave sudjelovanja su moguće isključivo na obrascu prijave, tj. cca. mjesec dana prije održavanja 1. termina svake teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije. Obrazac prijave je sastavni dio obavijesti o održavanju neke teme iz programa DDD Trajne edukacije koji se sudionicima šalje poštom. Obrazac «PRIJAVA SUDIONIKA» je moguće preuzeti i s web stranice www.korunic.hr otprilike u isto vrijeme kada je poštom poslana obavijest od održavanju neke teme iz programa edukacije.

Privremena potvrda je nevažeća odmah po izdavanju «Potvrde o sudjelovanju»!

 

POTVRDE O SUDJELOVANJU

Sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo, nakon održane edukacije te ažuriranja podataka iz evidencije o prijavi, potpisa u Popisu ovlaštenih izvoditelja i predanog Ispita, na adresu ovlaštenog izvoditelja obvezatnih DDD mjera poštom se šalje zbirna Potvrda o sudjelovanju sudionika ovjerena od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju koja vrijedi 5 godina. Uz ovu potvrdu ovjerenu od provoditelja DDD Trajne edukacije prilažu se potvrde o pohađanju tema iz programa edukacije za svaku osobu iz članka 6. stavka 3. i članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika – uvjeti DDD (NN35/07), a koje izrađuje organizator edukacije.

 

IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ EDUKACIJI

Sukladno obvezi iz Ugovora između provoditelja i organizatora DDD Trajne edukacije, članak 2. točka 10., organizator edukacije je obvezan izraditi izvješće o sudjelovanju ovlaštenih izvoditelja nakon svake održane teme iz Programa te o istome u pisanom obliku izvjestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo i provoditelje edukacije. Izvješće o održanoj DDD Trajnoj edukaciji sadrži: dnevni program rada; analizu kontrole Ispita samoprovjere znanja; obrazac Potvrde za sudjelovanje na DDD Trajnoj edukaciji; popis sudionika edukacije iz ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera po županijama; evidenciju potpisa sudionika iz ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera kao potvrda sudjelovanja.

 

PARKING

Ispred Kongresnog centra FORUM Zagreb - centar Green Gold po Radničkoj cesti moguće je sparkirati osobna/poslovna vozila po cijeni od 3,00 kn/sat (II. zona).

U Green Gold centru (ispod Kongresnog centra FORUM Zagreb) postoji i javna garaža s preko 1200 parkirnih mjesta, a na -2 i -4 nivou garaže ima slobodnih mjesta za građanstvo. Prvih pola sata je besplatno, dok se nakon toga plaća 6 kn/sat. Na svakoj razini postoji automat za naplatu. Moguće je zatražiti ispis računa radi knjiženja kao troška.