Najava DDD trajne edukacije

PROGRAM

 

 

DDD Trajna edukacija

3. Tema/10

Cjelovito (integrirano) suzbijanje štetnih glodavaca i mjere zaštite od ptica

 

Online edukacija kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Management Systems (LMS)

od 23. svibnja do 24. lipnja 2023. godine

 

I. Uvod

- Upute za pohađanje online DDD Trajne edukacije

- Zbornik radova predavanja

- Pitanja za predavače

II. Redoslijed predavanja:

1. Predavanje – Pavle Jeličić - Javnozdravstvena i gospodarska važnost suzbijanja glodavaca i ekološko - javnozdravstveni problem ptica u urbanim sredinama

2. Predavanje – Ana Klobučar - Biologija sinantropnih glodavaca

3. Predavanje – Nediljko Landeka – Praktična provedba deratizacijskih postupaka - integrirani pristup

4. Predavanje – Ana Klobučar - Praćenje štetnih glodavaca i uvjeta okoliša u naseljima

5. Predavanje – Vedrana Jurčević Podobnik – Uporaba zatrovanih mamaca u objektima subjekata u poslovanju s hranom

6. Predavanje – Vlatka Rozman - Rezistentnost glodavaca na antikoagulantne rodenticide

7. Predavanje – Marko Vucelja - Šumski glodavci kao rezervoari zoonoza i mjere zaštite

8. Predavanje – Nataša Janev Holcer - Ptice kao štetnici u urbanoj sredini i mjere zaštite

III. Online ispit za osobnu provjeru znanja

IV. Potvrda o uspješno završenom pohađanju Online DDD Trajne edukacije

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Opće infomacije o pohađanju DDD Trajne edukacije i obrazac prijave dostupni za preuzimanje na

http://korunic.hr/web/index.php/layout/najave/najave-ddd-trajne-edukacije