Najava DDD trajne edukacije

PROGRAM

PROGRAM

 

DDD Trajna edukacija

8. Tema/10

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u HACCP sustavu